Rytuał Różokrzyża

Krok Pierwszy

W ramach przygotowania przeprowadź Rytuał Relaksacyjny.

Krok Drugi

Przeprowadź Mniejszy Rytuał Odpędzający Pentagramu.

Krok Trzeci

W tym rytuale twoim narzędziem będzie kawałek kadzidła. Zapach nie ma znaczenia. Stań w środkowej części pomieszczenia (pozycja 1 na schemacie).

Krok Czwarty

Przejdź do południowo-wschodniej części pomieszczenia (pozycja 2). Stań twarzą zwróconą na południowy wschód, czyli plecami do środka okręgu. Za pomocą kadzidła zakreśl duży krzyż i różę (czyli okrąg) w sposób zaprezentowany na poniższej ilustracji. Symbol ten powinien być wielkości pentagramów z WROP i heksagramów w ROH. Podczas kreślenia róży wibruj Boskie imię: Je-he-szu-ah.

Powinieneś skończyć wibrację sylaby „szu” wraz ze skończeniem zakreślania kręgu, natomiast przy „ah” końcówką kadzidła powinieneś wskazać środek róży. Jest to, oczywiście punkt przecięcia się ramion. Poczuj wychodzącą z ciebie moc, która ładuje symbol.

krzyz

Krok Piąty

Utrzymując przez cały czas kadzidło na wysokości środka krzyża przejdź teraz w kierunku południowo-zachodniej krawędzi (pozycja 3) używanej przestrzeni. Zakreśl tam drugi krzyż i różę, po czym wskazując ich punkt centralny, wibruj jak poprzednie: Je-he-szu-ah.

Krok Szósty

Powtórz procedurę dla północnego zachodu (pozycja 4).

Krok Siódmy

Powtórz procedurę dla północnego wschodu (pozycja 5).

Krok Ósmy

Przejdź z powrotem w kierunku południowo-wschodnim (pozycja 6), trzymając w dalszym ciągu wyciągniętą rękę z kadzidłem. Nie wibruj imienia ani nie zakreślaj drugi raz figury różokrzyża.

Krok Dziewiąty

Odwróć się w kierunku znajdującym się po przekątnej, czyli na północny zachód. Podnieś rozpalone kadzidło wysoko w górę i rusz w kierunku północno-zachodnim. Przechodząc przez środek pomieszczenia, zatrzymaj się (pozycja 7) i zakreśl różokrzyż ponad swoją głową, wibrując ponownie to samo co wcześniej imię Boga. Wskaż środek figury i trzymając w dalszym ciągu uniesioną rękę, przejdź do północno-zachodniej krawędzi (pozycja 8). Opuść ją, kiedy się zatrzymasz, i skieruj końcówkę kadzidła w miejsce przecinania się ramion krzyża, który zakreśliliśmy poprzednio. Nie rysuj figury ani nie wibruj imienia.

Krok Dziesiąty

Opuść rękę, kierując tym samym kadzidło bezpośrednio ku dołowi i trzymając je w ten sposób, wróć na południowy wschód. Zatrzymaj się w połowie drogi (pozycja 9), czyli w centralnym punkcie pomieszczenia, i wibrując Boskie imię zakreśl pod sobą kolejny różokrzyż. W dalszym ciągu trzymaj kadzidło skierowane w dół. Wskaż środek zakreślonej przed momentem figury i przejdź dalej w kierunku południowo wschodnim (pozycja 10). Kiedy dojdziesz do krawędzi wykorzystywanej przestrzeni, skieruj kadzidło do środka zakreślonego tu na samym początku różokrzyża. Nie wibruj imienia ani nie rysuj tam ponownie figury.

Krok Jedenasty

Wskazując punkt przecięcia ramion krzyża na południowym wschodzie, przejdź zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara do części południowo zachodniej (pozycja 11). Nie zakreślaj figury. Wskaż środek symbolu i po raz kolejny wibruj imię.

Krok Dwunasty

Trzymając kadzidło w wyciągniętej ponad głową ręce, przejdź do przeciwległego krańca pomieszczenia, czyli północno-wschodniego. W połowie drogi (pozycja 12) zatrzymaj się i wibruj imię (bez zakreślania). Kiedy dojdziesz do północno-wschodniego krańca (pozycja 13), wskaż środek znajdującego się tam różokrzyża, a następnie opuść rękę wskazując kadzidłem dół. Odwróć się i rusz w stronę południowo-zachodniej części. W połowie drogi zatrzymaj się (pozycja 14) i wibruj imię. Dojdź do południowo-zachodniej części pomieszczenia (pozycja 15).

Krok Trzynasty

Wskaż środek znajdującego się tam różokrzyża. Trzymając w dalszym ciągu kadzidło w wyciągniętej przed siebie ręce, przejdź w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara po cały pomieszczeniu, zatrzymując się przy każdym kolejnym zakreślonym wcześniej różokrzyżu. Nie zakreślaj i nie wibruj. Idź kolejno do pozycji: 16, 17 i 18 i wróć na południowy zachód.

Krok Czternasty

Gdy wrócisz na południowy zachód, wskaż kadzidłem środek znajdującego się tam różokrzyża. Pozostań w tej pozycji kilka chwil, a następnie zakreśl kolejną figurę, tak dużą jak tylko potrafisz. Przy zakreślaniu dolnej części okręgu wibruj Je-he-szu-ah, przy zakreślaniu górnej części wibruj Je-he-wa-szah.

Krok Piętnasty

Przejdź ponownie na środek pomieszczenia (pozycja 19) i stań twarzą zwróconą na wschód. Zwizualizuj wszystkie sześć figur różokrzyża znajdujących się wokół Ciebie oraz nad i pod Tobą. Krzyże powinny być złociste, a linie łączące figury na obwodzie koła oraz górną i dolną – jasnobiałe. „Róże” z kolei mają kolor jasnoczerwony. Tworzą one ochronną kulę wokół Twojej osoby.

Krok Szesnasty

Przeprowadź teraz część ROH nazywaną „analizą kluczowego słowa”. Zacznij od momentu, w którym powinno się wibrować INRI. Zakończ na wypowiedzeniu „Niech zstąpi Boskie Światło”. Upewnij się, że wszystkie działania przeprowadzasz właściwie.

Informacja Dodatkowa

Jeśli czujesz, że krok szesnasty jest zbędny, możesz go pominąć. Również zamiast przeprowadzać to z twarzą skierowaną na wschód, możesz robić to w kierunku, z którego spodziewasz się jakiegoś zagrożenia. Jeśli wykonujesz ten rytuał w grupie – pozwól całość zrobić prowadzącemu, a reszta niech siedzi na krzesłach wewnątrz kręgu.

Schemat

 

Rytuał zaczerpnięty z Magiji współczesnej D.M. Kraig.