Rytuał Przywołania Strażników

Krok Pierwszy

Jeśli masz dzwonek, uderz w niego dziesięć razy w następujący sposób: /// //// ///. Każdy znak przedstawia uderzenie w dzwonek. Jeśli nie masz dzwonka uderz końcówką rękojeści sztyletu o ołtarz. Następnie władczym, głośnym tonem powiedz: HEKAS, HEKAS ESTE BEBELOI.

Wymawia się to „haj-kahs, haj-kahs ehs-ti bi-beh-loj”. Jest to tradycyjny sposób zapowiedzenia rozpoczynającego się rytuału, a także sygnał dla nieupoważnionych do brania udziału w rycie (fizycznych i niefizycznych), że powinni opuścić pomieszczenie.

Krok Drugi

Uderz w dzwonek jednokrotnie, po czym przeprowadź Mniejszy Rytuał Odpędzenia Pentagramu.

Krok Trzeci

Uderz w dzwonek dwukrotnie, po czym przeprowadź Rytuał Odpędzenia Heksagramu.

Krok Czwarty

Uderz w dzwonek dziewięciokrotnie: /// /// ///.

Krok Piąty

Za każdym razem, poruszając się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, udaj się na południe od ołtarza. Weź różdżkę ognia i pomachaj nią trzy razy: raz po lewej stronie, raz po prawej i raz przed sobą, stojąc z twarzą zwróconą ku południowi i znajdującemu się tam symbolowi żywiołu. Unieś dłoń trzymającą różdżkę i powoli obejdź pomieszczenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara mówiąc przy tym:

Po odejściu wszelkich zjaw spójrz w ten święty i wolny od kształtu Ogień. Ogień, który rozbłyska tańcem w ukrytych głębinach Wszechświata. Wsłuchaj się w głos Ognia. 

Powinieneś zdążyć obejść pokój i znaleźć się ponownie w punkcie wyjścia, czyli za ołtarzem. Stań ponownie z twarzą zwróconą na południe i zakreśl w powietrzu duży okrąg zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Okrąg powinien błyszczeć złotym kolorem. W jego środku zakreśl następnie błękitny pentagram inwokujący żywioł ognia. Narysuj znak Lwa w jego środku. Wskaż następnie różdżką samo jego centrum i wibruj: OIP TEAA PEDOCE (oh-i-paj teh-ah-ah peh-do-kaj). Słowa te oznaczają trzy święte nazwy ognia w języku enochiańskim. Wznieś różdżkę ku górze i powiedz:

Imionami i literami Wielkiego Południowego Kwadratu Przywołuję Was, aniołowie strzegący południa.

pentagram ognia

Poświęć kilka chwil, wizualizując i odczuwając czysty żywioł przepełnionej ogniem energii pulsującej w części okręgu, w której się znajdujesz. Odłóż różdżkę na ołtarz.

Krok Szósty

Przejdź na zachód i weź z ołtarza puchar z wodą. Stojąc twarzą ku zachodowi, zwilż palce i strzepnij kilka kropel na lewo, na prawo i do środka znajdującego się przed Tobą symbolu wody. Podnieś kielich i okrąż pomieszczenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara mówiąc przy tym:

Przeto kapłan władający potęgą Ognia kropi oczyszczającą wodą, która rozbrzmiewa szumem mórz.

Następnie, stojąc w dalszym ciągu zwrócony na zachód, zakreśl pucharek duży złocisty okrąg w powietrzu, a w jego wnętrzu – błękitny pentagram inwokujący wody. Jego środek przeznaczony jest dla Orła – cherubina wody. Wskaż centrum i wibruj: MPH ARSEL GAIOL. Te święte enochiańskie imiona zarządzające żywiołem wody wymawia się: „ehm-paj-haj ahr-sel gah-i-ohl”. Następnie, wznosząc puchar wysoko w powietrze, wypowiedz:

Imionami i literami Wielkiego Zachodniego Kwadratu przywołuję Was, aniołowie strzegący zachodu. 

pentagram wody

Poświęć kilka chwil, wizualizując i odczuwając czysty żywioł wodnej energii w części okręgu, w której się znajdujesz. Odstaw puchar na ołtarz.

Krok Siódmy

Obejdź zgodnie z ruchem wskazówek zegara ołtarz i stań na wschodzie odpowiedniego dla niego symbolu. Potrząśnij sztyletem trzykrotnie: na lewo, na prawo i w środku znaku żywiołu. Wznieś trzymane narzędzie i obejdź ołtarz, mówiąc:

Istnieje taki Ogień, który trwa pośród ruchu powietrza. A nawet bezkształtność Ognia, z którego pochodzi wizerunek głosu. A nawet jaśniejące światło, przelewające się i krążące w głośnym krzyku.

Stając ponownie na wschodzie zakreśl sztyletem duży złoty okrąg, w którego środku znajdzie się błękitny pentagram inwokujący powietrza. Wewnątrz umieść znak Wodnika, symbolizujący cherubina powietrza. Wskaż samo centrum figury i powiedz: ORO IBAH AOZPI. Wymawia się to „oh-roł i-ba-hah ah-oh-zohd-pi”. Wznieś następnie sztylet skierowany ku górze i powiedz:

Imionami i literami Wielkiego Wschodniego Kwadratu Przywołuję Was, aniołowie strzegący wschodu.

pentagram powietrza

Poświęć kilka chwil, podziwiając potęgę czystego żywiołu powietrza przybywającego z tego kierunku. Odłóż sztylet na miejsce.

Krok Ósmy

Obejdź ołtarz zgodnie ze wskazówkami zegara na północ. Weź pentakl i z twarzą ku północy potrząśnij nim trzykrotnie: na lewo, na prawo i przed siebie . Pamiętaj, aby trzymać go za czarną część. Trzymając uniesiony pentakl, obejdź ołtarz mówiąc:

Nie chyląc się ku ciemnemu światu, w którym bezustannie leży przestrzeń niewiary oraz Hades obleczony w mrok, rozkoszując się niezrozumiałymi, pokrętnymi, gwałtownymi wizjami: Czarna, wiecznie wirująca otchłań po wieki zaślubiona ze świetlistym ciałem, bezkształtnym i wypełnionym pustką. 

Po powrocie na północ użyj pentaklu do zakreślenia złotego kręgu. W środku umieść błękitny pentagram inwokujący żywiołu ziemi. W samym środku musi znaleźć się cherubin ziemi, czyli znak zodiakalnego Byka. Wskazując samo centrum figury powiedz: EMOR DIAL HECTEGA. Wymawia się to następująco: e-mohr di-ahl hek-tej-gah. Wznieś znów pentakl ku górze wypowiadając:

Imionami i literami Wielkiego Północnego Kwadratu przywołuję Was, aniołowie strzegący północy.

pentagram ziemi

Poświęć następnie kilka chwil, odczuwając potęgę żywiołu ziemi przychodzącą z tego kierunku. Odłóż pentakl. Przejdź zgodnie z ruchem wskazówek zegara na zachód i stań twarzą ku wschodowi.

Krok Dziewiąty

Ponad ołtarzem i znajdującą się na nim tablicą zjednoczenia wykonaj znak znany jako „rozrywanie zasłony”. Wygląda on jak znak wstępującego (lewa stopa do przod, ręce wyrzucone na wprost), z tą jednak różnicą, że dłonie są w nim złożone. Następnie rozsuwa się je tak, jakby rozsuwało się kurtynę (lub rozdzierało zasłonę). Powiedz:

OL SONUF VAORSAGI GOHO IADA BALTA ELEXARPEH COMANANU TABITOM ZODAKARA EKA ZODAKARE OD ZODAMERANU ODO KIKLE QAA PIAP PIAMOEL OD VAOAN

Oznacza to: „Panuję nad tobą, mówi Bóg Sprawiedliwości (Trzy Magiczne Imiona, które władają tablicą zjednoczenia). Ruszaj zatem, ruszaj i ukaż się. Ukaż tajemnicę stworzenia: zrównoważenie, prawość i prawdę. Wymawia się to następująco:

„Oh-ellsoh-nuf waj-o-er-sah-dżi goh-hoh i-ah-dah bahl-ta. El-eks-ar-paj-haj ko-mah-nah-mu Tah-bi-toh-ehm. Zohd-a-mehr-a-nu oh-doh ki-klaj kah-ah pi-ah-paj pi-ah-mohl-ehl od-dah waj-oh-ah-nu. Wytłuszczone słowa mocy powinno się wibrować.

Krok Dziesiąty

Powiedz:

Przywołuję Was, aniołowie niebiańskich przestrzeni zamieszkujący niewidzialne miejsca. Jesteście strażnikami bram Wszechświata. Bądźcie także strażnikami tej świętej przestrzeni. Trzymajcie z dala zło i niezrównoważenie. Wzmocnijcie mnie i natchnijcie, aby ochronić przed skażeniem owo miejsce skrywające sekrety wiecznych bóstw. Oczyśćcie i poświęćcie, abym mógł wziąć udział w tajemnicach boskiego światła. 

Poświęć następnie kilka chwil, starając się poczuć i zrównoważyć cztery magiczne żywioły w centrum Twojego kręgu.

Krok Jedenasty

Przejdź teraz do północno-wschodniej części z twarzą zwróconą na zewnątrz i powiedz:

Widzialne Słońce obdarowuje Ziemię  światłem. Zatem niech będzie mi dane utworzenie w tej komnacie wiru, dzięki któremu rozpali się nad nią niewidzialne słońce ducha. 

Krok Dwunasty

Obejdź teraz trzykrotnie krąg po jego obwodzie. Za każdym razem przy przejściu przez kierunek wschodni uczyń znak wstępującego w kierunku w którym idziesz. Oznacza to, że masz go wykonać zwrócony nie ku wschodowi, ale dokładnie na wprost siebie. Wizualizuj sobie i poczuj narastający wir energii. (Niektórzy wolą robić to szybko, inni raczej skłonni są formować owe kręgi mocy powoli. Najlepiej sprawdź obie metody i zdecyduj, która z nich jest dla Ciebie skuteczniejsza). Przy trzecim okrążeniu i minięciu wschodu stań na zachód od ołtarza z twarzą ku wschodowi.

Krok Trzynasty

Wykonaj znak wstępującego i powiedz:

Święty jesteś o Ty, Panie Wszechświata!

Ponownie wykonaj znak wstępującego i powiedz:

Święty jesteś Ty, którego natura nie zna ograniczeń!

Raz jeszcze wykonaj znak wstępującego i powiedz:

Święty jesteś Ty, Najwyższy i Najpotężniejszy! Panie Światła i Ciemności!

Wykonaj następnie znak milczenia (tupnij lekko lewą nogą, przykładając jednocześnie lewy palec wskazujący do warg tak, jakby się kogoś uciszało).

Krok Czternasty

PRZEPROWADŹ ZAPLANOWANĄ PRZEZ SIEBIE OPERACJĘ MAGICZNĄ

Krok Piętnasty

Po zakończeniu swoich działań powiedz:

O, Tobie, słoneczna mądrości, słoneczna wieczności i słonecznie miłosierna Jedności, chwała i wieczna cześć. Ty, która dopuściłaś, abym stanął pokornie przed Twoją potęgą i zaszedł tak daleko w głąb świątyni tajemnic. Nie mojemu, a Twojemu imieniu niech będzie chwała. Zezwól, żeby Twój Boski wpływ zstąpił we mnie i zdradził mi wartość samoofiarowania, abym nie odczuwał lęku w godzinie próby, lecz aby moje imię zapisało się na wysokościach, a mój geniusz połączył się z wszechobecną świętością. 

Uwaga: słowo „geniusz” oznacza tutaj wyższą jaźń.

ZAMKNIĘCIE

Krok Szesnasty

Obejdź następnie trzykrotnie krąg przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, czyniąc znak wstępującego wprost przed sobą przy każdym przejściu obok wschodu. Wraz z kolejnymi krokami poczuj, jak nagromadzona energia ulega rozproszeniu.

Krok Siedemnasty

Przeprowadź Mniejszy Rytuał Odpędzający Pentagramu

Krok Osiemnasty

Przeprowadź Rytuał Odpędzający Heksagramu

Krok Dziewiętnasty

Powiedz:

Wyzwalam teraz wszelkie duchy, które ta ceremonia mogła zniewolić. Odejdźcie w pokoju do swych siedzib z błogosławieństwem. Je-he-szu-ah Je-he-wa-szah (wibruj te imiona przez chwilę).

Krok Dwudziesty

Uderz w dzwonek dziesięciokrotnie: /// //// ///. Powiedz:

Ogłaszam należyte zamknięcie świątyni.

Uderz raz w dzwonek.

W tym miejscu rytuał się kończy. 

Rytuał zaczerpnięty z Magiji współczesnej D.M. Kraig’a.