Notatki o Kabale – Sefiroty w rytuałach

Sefirot można inwokować podczas rytuału pojedynczo lub w kombinacji. Zapewnia to ogromną paletę powiązań i symboli do pracy, ale jednym z najtrudniejszych aspektów planowania tego rodzaju rytuału jest podejmowanie decyzji, które sefirot są kluczem do danego problemu. Aksjomatem magii Kabalistycznej jest to, że każda sefira jest jakoś zaangażowana w każdy problem i czasem trudno jest uniknąć wniosku, że należy inwokować wszystkie dziesięć sefirot. Nie ma w tym nic złego, ale jeśli zupełnie przegniemy z kolorami, świecami itp., to świątynia zaczyna wyglądać jak po eksplozji w fabryce farb, a to zwykle ma skłonność do rozmywania naszego skupienia podczas rytuałów, jeśli wykonuje się je regularnie.

Rytuał obejmowałby zwykle od jednego do trzech sefirot. Ważnym czynnikiem jest zrównoważenie:

poprzez inwokowania sefirot z jednego z bocznych kolumn Drzewa, wytwarza lub zwiększa nierównowagę i warto rozważyć zrównoważenie tej sefiry. Przykładowo, gdy Gewury używa się destruktywnie, to co wypełni pozostawioną próżnię? Podczas kreatywnego korzystania z Chesed, co ustępuje nowemu? Ta sama zasada dotyczy pary Hod / Necach oraz Biny / Chochmy. Drzewo jest naturalnie ułożone w wiele triad, czyli grup trzech sefirot i po tym, jak zyska się zrozumienie indywidualnej sefiry, to naturalnym krokiem jest badanie triad. Z punktu widzenia równowagi raczej wiele jest do powiedzenia na temat inicjacji do triad tworzonych przez sefirot, a nie indywidualnej sefiry.

Sefirot są połączone ze sobą ścieżkami i znowu ścieżki można badać, przez inwokowanie par sefirot. To jeszcze bardziej rozszerza paletę powiązań oraz związków i wraz z upływem czasu Drzewo staje się żywym narzędziem, za pomocą którego można analizować sytuacje z dużą głębią i szczegółowością. Dopóki przez pewien czas nie będzie się ściśle współpracować z grupą ludzi, Drzewo musi pozostać w dużej mierze osobistym symbolem i słownictwem, ale jeśli ktoś ściśle współpracuje z innymi ludźmi, staje się wtedy wspólnym słownictwem o dużej ekspresyjnej i wykonawczej mocy – idee, które w inny sposób są niewyrażalne można przetłumaczyć bezpośrednio i dość precyzyjnie na wspólne działanie poprzez magię rytualną.

Wskazówki dotyczące tego, w jakich przypadkach inwokować daną sefirę można znaleźć w powiązaniach, ale dla przykładu podałem wskazówki na liście poniżej:

Malchut

Sefira Malchut jest przydatna do następującej magicznej pracy:

 • kiedy chcesz zwiększyć stabilność sytuacji. Jest to szczególnie przydatne, gdy wszystko jest w zgiełku i chcesz spowolnić rzeczy
 • kiedy chcesz uziemić niechcianą lub niepożądaną energię. Również przydatna do osłaniania i ochraniania (pomyśl o zamku)
 • podczas pracy z czterema żywiołami w świecie fizycznym
 • kiedy chcesz, aby intencja zmaterializowała się w świecie fizycznym
 • kiedy jest niezbędne żeby intencja „rzeczywiście się działa”. na przykład napisanie książki to jedno, inną rzeczą jest danie jej do druku, opublikowanie i przeczytanie
 • podczas inwokowania Gai, Matki Ziemi

 

Jesod

Sefira Jesod jest przydatna do następującej magicznej pracy:

 • do dywinacji i wróżenia z kuli szklanej; aby zwiększyć psychizm – telepatię, jasnowidzenie, prekognicję
 • przy zmianie wyglądu czegoś, do działań przemiany, do zmiany kształtu (np. marketing i reklama!)
 • kiedy próbuje się manipulować fundamentem czegoś, formy znajdującej się za wyglądem
 • do prac dotyczących pożądania seksualnego, narządów płciowych, nierządu, instynktownych zachowań, atawizmu
 • do intencji obejmujących obrazy rzeczywistości – malarstwo, fotografie, kino, telewizja itp.
 • do świadomego śnienia, projekcji astralnej

 

Hod

Sefira Hod jest przydatna do następującej magicznej pracy:

 • do leczenia i medycyny (Rafael jest uzdrowicielem Boga)
 • kiedy ma się do czynienia z komunikacją ustną lub pisemną
 • media, w szczególności gazety i radio
 • propaganda, kłamstwo, wprowadzanie w błąd
 • Nauczanie kogoś i uczenie się
 • filozofia, metafizyka, nauki jako systemy intelektualne oddzielone od eksperymentu
 • komputery i technologie informacyjne
 • układ nerwowy
 • protokół, ceremonia i rytuał.
 • prawo pisane, rachunkowość

 

Necach

Sefira Necach jest przydatna do następujących magicznej pracy:

 • podczas pracy z emocjami
 • układ endokrynologiczny
 • podczas wychowywania lub opieki nad kimś lub czymś. Dobroczynność i bezinteresowność, empatia
 • w przypadku dzieł obejmujących przyjemność, luksus, romantyczną miłość, przyjaźnie itp. (Np. imprezy)
 • cokolwiek wspólnego z estetyką i gustem: wystrój, sztuka, kino, strój, moda, literatura, dramat, poezja, uprawa ogródka, śpiew, taniec itp.
 • do wyrażania siebie

 

Tiferet

Sefira Tiferet jest przydatna do następującej magicznej pracy:

 • praca polegająca na integralności, całości i równowadze
 • praca z udziałem Jaźni ( jako archetypu Jungowskiego), poczucie własnej ważności, poświęcenie siebie, oddanie, współczucie
 • ogólny stan zdrowia i dobre samopoczucie
 • Komunia z twoim Świętym Aniołem Stróżem
 • zjednoczenie mikrokosmosu i makrokosmosu

 

Gewura

Sefira Gewura jest przydatna do następującej magicznej pracy:

 • czynna obrona.
 • zniszczenie
 • zerwanie umowy
 • sprawiedliwość i kara zgodna z prawem

 

Chesed

Sefira Chesed jest przydatna do następującej magicznej pracy:

 • wzrost i ekspansja
 • wizja, przywództwo i władza (np. zarządzanie biznesem, w polityce)
 • inspiracja i kreatywność

 

Sefirot Gewura i Chesed najlepiej traktować jako parę, ponieważ każda praca dotycząca jednej zazwyczaj wymaga rozważenia drugiej. Na przykład, jeśli chcesz, aby coś rosło i rozwijało się (Chesed), to czy nie będzie to rosło kosztem czegoś innego (Gewura)?

Boskie sefirot Bina, Chochma i Keter mogą być inwokowane, ale nie polecałbym tego robić, dopóki nie będziesz miał dużego doświadczenia z inwokowaniem innych sefirot – albo nic się nie stanie, albo zakres wyników może wykraczać daleko poza twoją intencję.

Powrót do Spisu Treści