Notatki o Kabale – Sefiroty w rytuałach

Podczas rytuału można inwokować sefiroty pojedynczo lub grupami. Daje to wiele możliwości, a jednocześnie stawia maga przed problemem, które sefiroty są kluczowe dla danego problemu. Aksjomatem magii kabalistycznej jest, że w każdy problem jest zaangażowany w jakiś sposób każdy sefirot i czasem trudno uniknąć wrażenia, że powinno się inwokować wszystkie dziesięć. Nie ma w tym nic złego, ale jeśli ktoś chciałby trzymać się wszystkich symboli, kolorów, świec itd., świątynia wyglądałaby jak eksplozja w fabryce farb, a coś takiego skutecznie rozmywa energię rytuału.

Zazwyczaj używa się jednego do trzech sefirotów. Należy wziąć pod uwagę zrównoważenie: jeśli inwokujemy sefirot z jednej z bocznych kolumn Drzewa, trzeba pamiętać o tym, żeby go zrównoważyć. Na przykład gdy używamy Gewura w celach niszczycielskich, co zapełni pustkę, którą po sobie zostawimy? Jeśli używamy Chesed w celach twórczych, co zrobi miejsce dla nowego? To samo tyczy się par Hod/Netzach i Bina/Chochma.

Drzewo jest w naturalny sposób ułożone w wiele triad, grup trzech sefirotów, i naturalnym jest – po zrozumieniu natury poszczególnych sefirotów – przejść do analizy triad. Z punktu widzenia równowagi, o inicjacji w triady sefirotów należałoby rzec znacznie więcej, niż o inicjacji w opjedyncze sefiroty. Sefiroty są połączone ścieżkami; i znów, możemy analizować ścieżki rozważając łączone przez nie pary sefirotów. To daje nam kolejne możliwości i powiązania, i z czasem Drzewo staje się narzędziem pozwalającym przeanalizować sytuację bardzo głęboko i szczegółowo.

O ile nie pracujemy z jakąś grupą przez długi czas, słownictwo Drzewa musi pozostać osobiste, ale jeśli ktoś przez jakiś okres czasu pracuje nad nim w grupie, daje ono możliwości dzielenia się ideami, które byłyby w innym wypadku niewyrażalne.

Wskazówki, których sefirotów używać do czego, można wywnioskować z powiązań, lecz dla przykładu przedstawiam własną listę:

Malkut:
– Gdy chcemy zwiększyć stabilność jakiejś sytuacji; szczególnie wtedy, gdy wszystko jest pogrążone w chaosie i chcemy uspokoić bieg wydarzeń
– Gdy chcemy uziemić niechcianą lub wrogą energię; używa się go też do ochrony (pomyśl o zamku).
– Gdy pracujemy z żywiołami w fizycznym świecie
– Gdy chcemy zmaterializować w fizycznym świecie jakąś intencję, chcemy, aby to się “naprawdę wydarzyło” (np. czym innym jest napisać książkę, a czym innym doprowadzić do jej wydania i sprzedania)
– Gdy inwokujemy Gaję, Matkę Ziemię

Jesod:
– Do wróżenia, zwiększenia mocy psychicznych, telepatii, jasnowidzenia, prekognicji
– Gdy zmieniamy wygląd czegoś, gdy dokonujemy dzieła transformacji i zmiany kształtów
– Gdy próbujemy manipulować podstawą czegoś, ukrytymi mechanizmami
– Gdy pracujemy z pożądaniem seksualnym, instynktami, atawizmami
– Gdy pracujemy z obrazami rzeczywistości – malarstwo, telewizja, kino itp.
– Gdy pracujemy ze świadomym śnieniem i projekcją astralną

Hod:
– Dla uzdrawiania i medycyny (Rafael jest uzdrowicielem Boga)
– Gdy mamy do czynienia z porozumiewaniem się w mowie lub na piśmie
– Gdy mamy do czynienia z mediami, szczególnie radiem i prasą
– Gdy mamy do czynienia z propagandą, kłamstwem, dezinformacją
– Gdy mamy do czynienia z uczeniem się i nauczaniem
– Gdy mamy do czynienia z filozofią, naukami jako systemami wywodzącymi się z doświadczeń
– Gdy mamy do czynienia z komputerami i informatyką
– System nerwowy
– Gdy mamy do czynienia z protokołem, ceremonią i rytuałem
– Gdy mamy do czynienia z pisanym prawem i księgowością

Netzach:
– Gdy pracujemy z emocjami
– Gdy karmimy kogoś lub troszczymy się o niego – empatia, dobroczynność
– W dziełach dotyczących przyjemności, luksusu, miłości romantycznej, przyjaźni, życia towarzyskiego
– W czymkolwiek dotyczącym estetyki i gustu: sztuka, moda, literatura, poezja, muzyka itd.

Tiferet:
– Gdy pracujemy nad zrównoważeniem, całościowością, integralnością i zharmonizowaniem
– Gdy pracujemy z sobą (Jungowskim archetypem), samooceną, samopoświęceniem, współczuciem
– Gdy pracujemy nad zdrowem i ogólnym powodzeniem
– Gdy dążymy do zjednoczenia ze Świętym Aniołem Stróżem
– Gdy dzieło dotyczy zjednoczenia mikro- i marokosmosu

Gewura:
– Aktywna obrona
– Zniszczenie
– Sprawiedliwość i odpłata za krzywdy

Chesed:
– Wzrost i rozwój
– Wizja, przywództwo, autorytet i władza (np. w biznesie, w polityce)
– Inspiracja i kreatywność

Sefiroty Gewura i Chesed najlepiej traktować jako parę, ponieważ praca z jednym z nich zazwyczaj wymaga uwzględnienia drugiego.

Można inwokować Bina, Chochma i Keter, ale nie polecam tego, dopóki nie ma się doświadczenia w pracy z pozostałymi sefirotami – albo nie wydarzy się nic, albo wyniki przekroczą intencje i oczekiwania.

Podsumowanie

Chciałem przekazać w tych notatach tę sama wiedzę, jaką sam otrzymałem, gdy zacząłem studiowac Kabałę. Osoba, która mi ją przekazała, powiedziała: “Nie musisz czytać wielu książe, po prostu idź i zrób to”. Była to mądra rada. Jeśli chcesz się nauczyć budować mosty, czytaj książki o budowaniu mostów, ale jeśli chcesz zrobić coś ze sobą, po prostu idź i to zrób. “Zrobienie tego” to wezwanie sefirotu i poproszenie o instrukcje. To zerwanie się na równe nogi, gdy pojawi się coś nowego. To zaufanie swojej intuicji i sumieniu. To kwestionowanie wszystkiego. To także niezliczone medytacje, ćwiczenia koncentracji i wizualizacji, próby, rytuały, praca ze snami, modlitwa, cokolwiek zechcesz, nie ma na to jednego przepisu i każda osoba znajduje swoją własną drogę. Jako nałogowy czytelnik uznałem radę dotyczącą nie czytania książek za trudną do przyjęcia, ale postanowiłem się do niej zastosować i na około dziesięć lat straciłem ten nałód. Bardzo się cieszę, że to zrobiłem. W tych notatkach jest wystarczająco wiele informacji, by “iść i to zrobić”. Jeśli czegoś nie powiedziałem, uczyniłem to świadomie, albowiem są to rzeczy, które należy pozostawić do samodzielnego odkrycia. Nie musisz naśladować rytuałów innych ludzi; zaufaj swojej wyobraźni, nawet, jeśli wydaje się to niewystarczające. Musisz zaufać sobie i dlatego to, co napisałem, nie było bardziej szczegółowe. Jeśli uważasz, że Kabała powinna być bardziej skomplikowana, skomplikuj ją. Jesli uważasz, że ważne jest zdobycie wiedzy o czterech światach, częściach duszy lub brodzie Macroprosopusa, zdobądź ją, ale nie uważam, że jest to konieczne i istnieją lepsze i szybsze sposoby nauki niż kupienie “Zoharu”. Jeśli zaufasz sobie, będziesz się uczył wszystkiego, czego masz się nauczyć w takim tempie, w jakim jesteś w stanie to przyjać. Kabała jest tylko mapą – dokładną i pożyteczną mapą – ale wejście na teren, który przedstawia, jest w tobie. W moich doświadczeniach kluczem do wszystkiego były sefirotyczne rytuały. Jeśli boisz się rytuałów, nie przejmuj się. większość ludzi się ich boi. Jeśli inwokujesz moce swoją postawą i swoim szacunkiem dla nich i nie boisz się przyjąć tego, co od nich nadejdzie, dostaniesz wiele, znacznie więcej, niż mógłbyś oczekiwać.

Powrót do Spisu Treści