Lampa Murmura

Kompletna Operacja Nekromantyczna

 

Murmur to pięćdziesiąty czwarty duch opisany w pierwszej księdze Lemegetonu, Goecji. Choć czasem zwą go także Murmusem i Murmuksem. Jest on wielkim księciem i hrabią. Ukazuje się pod postacią wojownika ujeżdżającego gryfa, z koroną księcia na głowie. Kroczą przed nim jego posłańcy przy wtórze trąb. Zajmuje się nauczaniem filozofii. Może też doprowadzić dusze zmarłych przed oblicze egzorcysty i zmusić je do odpowiedzi na jego pytania. Rządzi teraz 30 legionami duchów.

Przedstawiona poniżej procedura, jeśli wypełniona ze starannością doprowadzi czarownika do wykorzystania pomocy potężnego księcia i hrabii Murmura w praktyce nekromancji. Należy tutaj zaznaczyć, że część podanych zaleceń może być modyfikowana zgodnie z własnym stylem Rzemiosła. To jest, nikt nie wymaga by czarownik stosował krąg ochronny przedstawiony w Lemegetonie, jeśli o wiele bezpieczniej czuje się w swoim własnym. O ile zaleca się przygotowanie pieczęci z metali im przypisanych, o tyle równie skuteczny jest odpowiednio przygotowany i konsekrowany dziewiczy pergamin, którego procedura przygotowania znajdzie się również w tym traktacie.

Podobnie ma się sprawa opiekuńczych duchów i bóstw czarownika. Nie ma potrzeby zwracać się do przedstawionego w Lemegetonie judaistycznego boga – szczególnie, jeśli czarownik jest związany z siłami chtonicznymi i podziemnymi, których jurysdykcję w tym rytuale może przywołać.

Przedstawiona poniżej procedura jest wielce plastyczna, należy jednak pamiętać o zachowaniu odpowiedniego czasu i powagi, szacunku do wzywanych duchów.


Wstępne Oczyszczenie Czarownika

Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek działania magicznego – w tym przygotowaniem narzędzi – czarownik powinien oczyścić ciało w wodzie, w trakcie kąpieli niech wypowiada zaklęcie:

Asperges me domine hissopo et mundabor: labavis me et super nivem dealbabor.
Oczyść mnie Panie hyzopem, tak bym był czysty: obmyj mnie tak, bym był bielszy niż śnieg.

Do konsekracji przedmiotów potrzebnych do rytuału konieczna jest poświęcona poniższymi słowami woda:

Asperge te aqua benedicta in circulo et in loco omnipotentis dei qui te aqua facit benedixit et conse + cravit et dedit potestatem famulis suis sacerdotibus precpue consecrare qui est pater et filius et spirytus sanctus, et ego te aqua benedico invoco et exorzizo in nomine dei et sancte matris Ecclesie et maria matris eius nec non in nomine et virtute eius cum omni celesti consertio ut tu aqua sis consecrata per illum deum qui te fecit et consecrari iussit sis omnibus nobis protectio et defentio ab omnibus diaboli temptationibus potestate sancti spiriti nobis qui miserecordia suam posse ubique ad omne dignetur per Christi dominum nostrum. Amen.
Rozlewam cię, o święta wodo, w krąg w imię wszechpotężnego Boga, który uczynił cię pobłogosławioną i poświęconą, i nadał moc swym sługom, by święcili cię w Jego imię, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym, i błogosławię, przywołuję i egzorcyzmuję cię, o święta wodo, w imię Boga, i świętej matki Kościoła i Maryji, jego matki, i w imię Jego i cnót Jego; i wszystkich świętych mężczyzn i kobiet, z całymi niebiańskimi chórami, o wodo, bądź poświęcona poprzez Boga, który cię stworzył, i rozkazał ci być świętą dla naszej ochrony i obrony przeciw zakusom Diabła, i przeciwko jego zabójcą, poprzez moc Ducha Świętego, który jest dla nas miłosierny  i uznawany wszędzie i przez każdego, poprzez Chrystusa Pana. Amen.

 

Przygotowanie Noża Ofiarnego

***Jeśli posiadasz nóż ofiarny, to możesz pominąć ten rozdział***

W dniu Marsa, gdy Księżyc jest w nowiu należy wykonać z czystej stali, bądź zakupić nieużywany, nóż wystarczająco ostry by uciąć głowę koźlęcia. W dniu Marsa w jego godzinie należy wykonać rączkę z drewna, lub (jeśli nóż jest zakupiony) jedynie wygrawerować na niej znaki:

    

Na ostrzu należy wypisać słowo AGLA.

 1. Wypowiedz nad nim orację: W imię nieśmiertelnego Boga skrapiam Ciebie, oczyszczam ze wszelkiego ze wszelkiego głupstwa i oszustwa, tak byś był bielszy od śniegu. Amen.

Następnie skrop przedmiot poświęconą wodą, mówiąc: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

Przez Imię, O Wszechmogący Boże i przez cnotliwą naturę którą posiadasz, skrop i oczyść ten nóż ze wszystkich chorych cnót, oszustwa i głopoty tak by był czysty przed Tobą.

Skrop przedmiot ponownie wodą i powiedz:

Powstań, o Ty stworzenie noża do chrztu czystych cnót i służby do tych operacji dotyczących duchów!

 1. Następnie rozpal węgle w kadzielnicy i umieść w nim kadzidło sporządzone z aloesu, olibanum i kwiata muszkatołowego. Podczas okadzania noża wypowiedz:

Aniołowie Boga bądźcie pomocni i niech nasza praca będzie wykonana przez was. ZALAY, SALMAY, DALMAY, ANGRECTON, LEDRION, AMISOR, EUCHEY, OR Wspaniali Aniołowie i Ty O Adonaj, przybądźcie i dajcie temu cnotę, tak aby ta istota mogła uzyskać kształt by przez to niech nasza praca będzie dokonana. W Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.


Przygotowanie Noża Rytualnego

***Jeśli posiadasz nóż rytualny to możesz pominąć ten rozdział.***

Ważne by mieć nóż zrobiony lub kupiony w dniu i godzinie Jowisza przy przybywającym Księżycu. Czarny nóż jest potrzebny do zakreślenia kręgu i jest najlepszą ochroną dla maga. Trzeba zanurzyć go w krwi kreta i soku kurzyśladu (Anagallis L.), następnie wypowiedzieć nad nim te słowa:

Zaklinam Cię, istności mego narzędzia, poprzez władzę Boga Ojca Wszechmogącego, przez wszystkich świętych, przez Gwiazdy i chóry Anielskie, poprzez potęgę Elementów, poprzez wszystkie kamienie i zioła, przez rośliny i zwierzęta, śnieżne burze, wichry i grzmoty: Abyś w chwili tej otrzymał wszelką konieczną moc, która niezbędną jest dla doskonałych osiągnięć w materii, która mnie w tej chwili zajmuje. I niech się stanie bez żadnego oszustwa i nieprawdziwości, czy czegokolwiek niegodziwego, przez Boga, Twórcę Słońca i Aniołów. Amen.

Następnie należy wypowiedzieć nad nim siedem psalmów: 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143.


Psalm 6 – Błaganie o Litość

Nie karć mnie, Panie, w swym gniewie 
i nie karz w swej zapalczywości. 
Zmiłuj się nade mną, Panie, bom słaby; 
ulecz mnie, Panie, bo kości moje strwożone 
i duszę moją ogarnia wielka trwoga; 
lecz Ty, o Panie, jakże długo jeszcze?

Zwróć się, o Panie, ocal moją duszę, 
wybaw mnie przez Twoje miłosierdzie, 
bo nikt po śmierci nie wspomni o Tobie: 
któż Cię wychwala w Szeolu? 
Zmęczyłem się moim jękiem, 
płaczem obmywam co noc moje łoże, 
posłanie moje skrapiam łzami. 
Od smutku oko moje mgłą zachodzi, 
starzeję się z powodu wszystkich mych wrogów.

Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy zło czynicie, 
bo Pan usłyszał głos mojego płaczu; 
Pan usłyszał moje błaganie, 
Pan przyjął moją modlitwę. 
Niech się wszyscy moi wrogowie zawstydzą i bardzo zatrwożą, 
niech odstąpią i niech się zawstydzą!

Psalm 32 – Szczęście płynące z odpuszczenia win

Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, 
którego grzech został puszczony w niepamięć. 
Szczęśliwy człowiek, 
któremu Pan nie poczytuje winy, 
w którego duszy nie kryje się podstęp.
Póki milczałem, schnęły kości moje, 
wśród codziennych mych jęków. 
Bo dniem i nocą ciążyła 
nade mną Twa ręka, 
język mój ustawał 
jak w letnich upałach. 
Grzech mój wyznałem Tobie 
i nie ukryłem mej winy. 
Rzekłem: “Wyznaję nieprawość moją wobec Pana”, 
a Tyś darował winę mego grzechu.

Toteż każdy wierny będzie się modlił do Ciebie 
w czasie potrzeby. 
Choćby nawet fale wód uderzały, 
jego nie dosięgną. 
Tyś dla mnie ucieczką: 
z ucisku mnie wyrwiesz, 
otoczysz mnie radościami ocalenia.

“Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz; 
umocnię moje spojrzenie na tobie. 
Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł: 
tylko wędzidłem i uzdą można je okiełznać, 
nie zbliżą się inaczej do ciebie”.

Liczne są boleści grzesznika, 
lecz łaska ogarnia ufających Panu. 
Cieszcie się sprawiedliwi i weselcie w Panu, 
wszyscy o prawym sercu, wznoście radosne okrzyk

Psalm 38 – Błaganie nieszczęśliwego grzesznika

Nie karć mnie, Panie, w Twoim gniewie 
i nie karz mnie w Twej zapalczywości! 
Utkwiły bowiem we mnie Twoje strzały 
i ręka Twoja zaciążyła nade mną. 
Nie ma w mym ciele nic zdrowego na skutek Twego zagniewania, 
nic nietkniętego w mych kościach na skutek mego grzechu. 
Bo winy moje przerosły moją głowę, 
gniotą mnie jak ciężkie brzemię.
Cuchną, ropieją me rany 
na skutek mego szaleństwa. 
Jestem zgnębiony, nad miarę pochylony, 
przez cały dzień chodzę smutny. 
Bo ogień trawi moje lędźwie 
i w moim ciele nie ma nic zdrowego. 
Jestem nad miarę wyczerpany i złamany; 
skowyczę, bo jęczy moje serce.

Przed Tobą, Panie, wszelkie me pragnienie 
i moje wzdychanie nie jest przed Tobą ukryte. 
Serce się me we mnie trzepoce: moc mnie opuściła, 
zawodzi nawet światło moich oczu. 
Przyjaciele moi i sąsiedzi stronią od mojej choroby 
i moi bliscy stoją z daleka. 
Ci, którzy czyhają na moje życie, zastawiają sidła, 
ci, którzy źle mi życzą, mówią przewrotnie 
i przez cały dzień obmyślają podstępy.

A ja nie słyszę – jak głuchy; 
i jestem jak niemy, co ust nie otwiera. 
I stałem się jak człowiek, co nie słyszy; 
i nie ma w ustach odpowiedzi. 
Bo Tobie ufam, o Panie! 
Ty odpowiesz, Panie, Boże mój! 
Mówię bowiem: “Niech się ze mnie nie cieszą; 
gdy moja noga się chwieje, niech się nie wynoszą nade mnie!”

Bo jestem bardzo bliski upadku 
i ból mój jest zawsze przede mną. 
Ja przecież wyznaję moją winę 
i trwożę się moim grzechem. 
Lecz silni są ci, co bez powodu mi się sprzeciwiają, 
i liczni, którzy oszczerczo mnie nienawidzą. 
Ci, którzy złem odpłacają za dobro, 
za to mi grożą, że idę za dobrem. 
Nie opuszczaj mnie, Panie, 
mój Boże, nie bądź daleko ode mnie! 
Spiesz mi na pomoc, 
Zbawienie moje – o Panie!

Psalm 51 – Wezwanie i prośba pokutnika

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, 
w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość! 
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 
i oczyść mnie z grzechu mojego!
Uznaję bowiem moją nieprawość, 
a grzech mój jest zawsze przede mną. 
Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem 
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, 
tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku 
i prawym w swoim osądzie. 
Oto zrodzony jestem w przewinieniu 
i w grzechu poczęła mnie matka. 
Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, 
naucz mnie tajników mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, 
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. 
Spraw, bym usłyszał radość i wesele: 
niech się radują kości, któreś skruszył! 
Odwróć oblicze swe od moich grzechów 
i wymaż wszystkie moje przewinienia! 
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste 
i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! 
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza 
i nie odbieraj mi świętego ducha swego! 
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia 
i wzmocnij mnie duchem ochoczym!

Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich 
i nawrócą się do Ciebie grzesznicy. 
Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco: 
niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość! 
Otwórz moje wargi, Panie, 
a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 
Ty się bowiem nie radujesz ofiarą 
i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał. 
Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, 
nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci: 
odbuduj mury Jeruzalem! 
Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia, 
wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.

Psalm 102 – Prośby Wygnańca

Panie, słuchaj modlitwy mojej, 
a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie! 
Nie kryj przede mną swego oblicza
w dniu utrapienia mojego! 
Nakłoń ku mnie Twego ucha: 
w dniu, w którym Cię wołam, szybko mnie wysłuchaj!

Dni bowiem moje jak dym znikają, 
a kości moje płoną jak w ogniu. 
Moje serce wysycha spalona jak trawa, 
zapominam nawet o spożyciu chleba. 
Od głosu mojego jęku 
moje kości przywarły do skóry. 
Jestem podobny do kawki na pustyni, 
stałem się jak sowa w ruinach. 
Czuwam i jestem jak ptak 
samotny na dachu. 
Każdego dnia znieważają mnie moi wrogowie, 
srożąc się na mnie przeklinają moim imieniem. 
Albowiem jak chleb jadam popiół 
i z płaczem mieszam mój napój, 
na skutek oburzenia Twego i zapalczywości, 
boś Ty mnie podniósł i obalił. 
Dni moje są podobne do wydłużonego cienia, 
a ja usycham jak trawa.

Ty zaś, o Panie, na wieki zasiadasz na tronie, 
a imię Twoje [trwa] przez wszystkie pokolenia. 
Powstaniesz i okażesz litość Syjonowi, 
bo czas już, byś się nad nim zmiłował, 
bo nadeszła godzina. 
Twoi bowiem słudzy miłują jego kamienie 
i użalają się nad jego gruzami. 
Narody będą się bały imienia Pańskiego, 
i wszyscy królowie ziemi – Twej chwały, 
bo Pan odbuduje Syjon 
i ukaże się w swej chwale, 
przychyli się ku modlitwie opuszczonych 
i nie odrzuci ich modłów. 
Należy to spisać dla pokolenia, co przyjdzie, 
a lud, który zostanie stworzony, niech wychwala Pana! 
Bo Pan wejrzał z wysokiego przybytku swojego, 
popatrzył z nieba na ziemię, 
aby usłyszeć jęki pojmanych, 
aby skazanych na śmierć uwolnić, 
by imię Pańskie głoszono na Syjonie 
i Jego chwałę w Jeruzalem, 
kiedy zgromadzą się razem narody 
i królestwa, by służyć Panu.

Siła moja w drodze ustała, 
dni moje uległy skróceniu. 
Mówię: Boże mój, 
nie zabieraj mnie w połowie moich dni: 
Twoje lata trwają poprzez wszystkie pokolenia. 
Ty niegdyś założyłeś ziemię 
i niebo jest dziełem rąk Twoich. 
Przeminą one, Ty zaś pozostaniesz. 
I całe one jak szata się zestarzeją: 
Ty zmieniasz je jak odzienie i ulegają zmianie, 
Ty zaś jesteś zawsze ten sam 
i lata Twoje nie mają końca. 
Synowie Twoich sług będą mogli osiąść na stałe 
i potomstwo ich będzie trwało wobec Ciebie.

Psalm 130 – Z otchłani grzechu ku Bożemu miłosierdziu

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, 
o Panie, słuchaj głosu mego! 
Nakłoń swoich uszu 
ku głośnemu błaganiu mojemu! 
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, 
Panie, któż się ostoi? 
Ale Ty udzielasz przebaczenia, 
aby Cię otaczano bojaźnią. 
W Panu pokładam nadzieję, 
nadzieję żywi moja dusza: 
oczekuję na Twe słowo. 
Dusza moja oczekuje Pana 
bardziej niż strażnicy świtu.

Niech Izrael wygląda Pana. 
U Pana bowiem jest łaskawość 
i obfite u Niego odkupienie. 
On odkupi Izraela 
ze wszystkich jego grzechów.

Psalm 143 – Modlitwa grzesznika

Usłysz, o Panie, moją modlitwę, 
przyjm moje błaganie 
w wierności swojej, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości!
Nie pozywaj na sąd swojego sługi, 
bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą. 
Albowiem nieprzyjaciel mnie prześladuje: 
moje życie na ziemię powalił, 
pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych. 
A we mnie duch mój omdlewa, 
serce we mnie zamiera. 
Pamiętam dni starodawne, 
rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, 
rozważam dzieło rąk Twoich. 
Wyciągam ręce do Ciebie; 
moja dusza pragnie Ciebie jak zeschła ziemia. 
Prędko wysłuchaj mnie, Panie, 
albowiem duch mój omdlewa. 
Nie ukrywaj przede mną swego oblicza, 
bym się nie stał podobny do tych, co schodzą do grobu. 
Spraw, bym rychło doznał Twojej łaski, 
bo w Tobie pokładam nadzieję. 
Oznajmij, jaką drogą mam kroczyć, 
bo wznoszę do Ciebie moją duszę. 
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, 
do Ciebie się uciekam. 
Naucz mnie czynić Twą wolę, 
bo Ty jesteś moim Bogiem. 
Twój dobry duch niech mnie prowadzi 
po równej ziemi. 
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mię przy życiu; 
w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z utrapień! 
A w swojej łaskawości zniszcz moich wrogów 
i wytrać wszystkich, którzy mnie dręczą, 
albowiem jestem Twoim sługą.

 

Przygotowania Pióra, Tuszu i Kałamarza

Należy wziąć nowe pióro, oczyścić je i okadzić tak jak uczyniono z nożem. Po tym, gdy je zaostrzysz należy powiedzieć:

Ababaloy, Samoy, Escavor, Adonay: Wypędziłem z tego pióra wszystkie iluzje tak aby mogło pomieścić w sobie odpowiednią moc, potrzebną dla tych wszystkich rzeczy używanych w sztuce magicznej dla operacji oraz znaków i zaklęć. Amen.

Pojemnik na tusz należy wykonać z gliny, którą należy wypalić. Można także zakupić róg bawoła. Wszystko to należy wykonać w dniu i godzinie Merkurego, i w tym samym dniu i godzinie zapisać na nim: Jod He Vau + Metatron + Jod Kados + Eloym Sabaoth.

Atrament nim zostanie umieszczony w kałamarzu musi być egzorcyzmowany tymi słowy:
Ja egzorcyzmuje, Ciebie istności tuszu, przez Imiona: ANSTON, CRETON, STIMULAMATON, ADONAY i przez Imię tego który stworzył wszystko jednym słowem i który może osiągnąć wszystko, istoto atramentu służ mi w dziele moim, tak by wszystko dokonało się według mojego zamysłu i dokonało się za sprawą przyzwolenia bożego, który włada wszystkim i przez wszystko, który jest wszechobecny i wieczny. Amen.

Następnie po umieszczeniu go w kałamarzu należy poświęcić go słowami:

Panie Boże, wszechmogący władco nad wszystkim i na zawsze. Ty który czynisz największe cuda poprzez Twoje stworzenia, racz udzielić mi łaski Twojego ducha świętego za pośrednictwem tego tuszu. Pobłogosław i uświęć go nadając mu szczególną moc, że wszystko co możemy powiedzieć, zrobić czy pragniemy, może być dokonane: Przez Ciebie, Najświętszy książę Adonaj. Amen.


Przygotowanie Dziewiczego Pergaminu

Jak wspomniałem na początku tego tekstu, część potrzebnych narzędzi do tej operacji (Dysk Salomona, Pentagram Salomona, Heksagram Salomona, Tajemna Pieczęć Salomona) można przygotować zarówno zgodnie z Lemegetonem – to znaczy w odpowiednich metalach, ale także można wyrysować je na dziewiczym pergaminie. W związku z powyższym poniżej przedstawiam właściwą procedurę przygotowania dziewiczego pergaminu.

Najlepszym pergaminem do Sztuki jest vellum vitulino, czyli z nienarodzonego jeszcze zwierzęcia, kozy lub owcy. Jeśli nie mamy możliwości zdobycia takiego musimy posłużyć się poniższą metodą.

Weź młodego kozła i ułóż go na płaskiej powierzchni, z pyskiem zwróconym ku niebu. Weź swój nóż ofiarny i poderżnij mu gardło, pamiętaj, że należy uczynić to tylko jednym ruchem. Podczas tego wymów słowa: Ja zabijam Ciebie w Imię i w honorze Murmura.

Poczekaj aż zwierze umrze nim je oskórujesz, podczas tego wymów następującą inwokacje:

Adonay, Dalmay, Layday, Tetragrammaton, Anerton, i wy wszyscy Święci Aniołowie Boga przybądźcie tu i bądźcie tu by tchnąć w tę skórę moc która będzie poprawnie zachowana, tak, że wszystko co zostanie na niej zapisane mogło być perfekcyjne.

Po oskórowaniu weź dobrze zmieloną sól i posyp nią skórę, która została naciągniętą i napięta, niech sól dobrze pokryje skórę. Przed użyciem soli należy ją uświęcić mówiąc nad nią:

Ja egzorcyzmuję Ciebie, O stworzenie soli, przez Boga który żyje, Boga wszystkich Bogów, Pana wszystkich Panów, tak by opuściły Ciebie wszystkie fantazje, byś była odpowiednia dla dziewiczego pergaminu.

Niech skóra z solą będzie przez cały dzień na słońcu. Następnie zdobądź oszklony ceramiczny słój i piórem do sztuki narysuj na nim:

Następnie zdobądź wapno, pokrop je egzorcyzmowaną wodą i umieść w tym słoju. Kiedy zmieni się to w płyn umieść w środku skórę koźlą, na tyle długo by włosy odeszły od skóry. Gdy włosy pod lekkim naciskiem odejdą, wyjmij ją ze słoja i zdejmij włosy nożem wykonanym z orzecha; nóż musi mieć wypowiedziane następujące słowa nad nim:

O Święty Adonay włóż i natchnij to drewno moc do oczyszczenia tej skóry, przez święte imię Agason. Amen.

Kiedy skóra zostanie oczyszczona można ją rozciągnąć na nowym, drewnianym krośnie, należy położyć na skórze kamienie wyciągnięte z brzegu rzeki, tak by przytrzymywały skórę na jej krańcach, należy wypowiedzieć nad nimi orację kamieni:

O Adonay, najpotężniejszy i najmocniejszy Panie, pozwód by te kamienie mogły rozciągnąć skórę i usuń z nich wszelkie zło, tak by mogły posiadać odpowiednią moc. Amen.

Skóra powinna wyschnąć przed jej ściągnięciem należy wypowiedzieć nad nią:

JE, AGLA, JOD, HOI, HE, EMMANUEL! Stójcie na straży tego pergaminu tak by żadne widmo nie mogło przejąć nad nim kontroli!

Kiedy będzie sucha, można ją ściągnąć z drewnianej ramy, należy je wtedy pobłogosławić i okadzić. Bardzo ważne jest by pamiętać by żadna kobieta nie zobaczyła wtedy tego pergaminu, szczególnie taka która przechodzi właśnie cykl menstruacyjny. Pamiętaj by podczas całego procesu pozostawać czystym.

Alternatywnym sposobem jest wzięcie gotowego pergaminu lub papieru dobrej jakości, który nie był nigdy wcześniej używany i egzorcyzmowania i poświęcenia go, tak jak miało to miejsce ze skórą koźlęcia.


Przygotowanie Różdżki Sztuki

***Jeśli posiadasz już różdżkę, możesz ominąć ten rozdział.***

Różdżkę Sztuki potrzebną do tej operacji, a także pomocną we wszelkich operacjach związanych z ewokacją duchów należy przygotować z dziewiczego orzecha lub leszczyny, z której ścięto gałąź o wschodzie słońca w dniu Merkurego, za pomocą jednego cięcia. Należy wyryć lub wymalować na niej znaki:

Czyniąc to wypowiedz: Adonay, Najświętszy, racz pobłogosławić i konsekrować tę różdżkę, by otrzymała konieczną moc, przez Ciebie o Najświętszy Adonay, którego królestwo trwa przez wiele wieków. Amen. Okadź i pokrop wodą święconą według sposobu opisanego wcześniej.


Przygotowanie Trójkąta Sztuki

***Jeśli posiadasz już trójkąt manifestacji, możesz ominąć ten rozdział.***

Magiczny trójkąt manifestacji należy umieścić w odległości dwóch stóp od kręgu, średnica jego powinna wynosić tradycyjnie około trzech stóp (metr), jednak w tej operacji może być on mniejszy. Pamiętać należy, iż trójkąt umieszcza się podstawą do kręgu, wierzchołkiem w kierunku, z którego ma przybyć duch. Trójkąt namalowany jest czarną farbą, imię „Michael” pisane jest na czarno na białym tle. Trzy święte imiona pisane na bokach trójkąta są koloru czerwonego, krąg na środku trójkąta wypełnia czerń lub ciemna zieleń. W środku umieszcza się również tradycyjnie czarne lustro, lub w przypadku tej operacji, magiczną lampę.


Przygotowanie Heksagramu Salomona

Oto jest heksagram Salomona, który należy sporządzić na dziewiczym pergaminie. Nosi się go zawinięty w czystą białą materię na zewnątrz szaty, w której czyni się operację. Heksagram należy pokazać przybywającemu duchowi, w ten sposób zmuszając go do przyjęcia ludzkiej postaci i posłuszeństwa. Krąg, heksagram i obrys krzyża Tau znajdującego się na środku figury mają barwę czarną, podobnie krzyże matlańskie. Pięć trójkątów, na których są sylaby Tetragrammatonu mają barwę żółtą, trójkąt znajdujący się u podstawy jest biały. Krzyż Tau ma kolor czerwony, zaś kwadraty na nim umieszczone są czarne. Słowa Tetragrammaton i Tau są czarne, zaś Alpha i Omega oraz Agla są czerwone.


Przygotowanie Pentagramu Salomona

Oto jest pentagram Salomona, który należy wykonać ze Słońca i Księżyca, nosić zaś na piersi mając na jego rewersie pieczęć przywoływanego ducha (w tym wypadku pieczęć Murmura). Pentagram ten chroni przed niebezpieczeństwem i pozwala ujarzmić duchy. Krąg i pentagram winny być czarne, podobnie jak imiona i znaki. Słowo Tetragrammaton winno mieć kolor czerwony, środek, gdzie znajduje się napis Soluzen powinien mieć kolor zielony. Rogi pentagramu są niebieskie. Dla tej operacji można wykonać pentagram na przygotowanym i konsekrowanym wcześniej dziewiczym pergaminie, należy go okazać przybywającemu duchowi.


Przygotowanie Magicznego Pierścienia Salomona

Oto jest magiczny pierścień, czy też dysk Salomona. Wykonać go należy ze złota lub srebra. Używa się go trzymając na wysokości twarzy chroniąc się w ten sposób przed śmierdzącymi oparami siarki i płomienistym oddechem złych duchów. Dysk winien być jasnożółty, litery na nim umieszczone są czarne. Imiona na poszczególnych kręgach to: Tetragrammaton, Anaphaxeton, Michael. Dla tej operacji magiczny dysk może być zakupiony lub stworzony na dziewiczym pergaminie i konsekrowany poniższym zaklęciem:

Hoccindinos + Osytheon + Stimulamaton + Elioram + Sabaoth + Adonay + Panthater + Primellus + Grabaton + per hec sanctissima et alia nomina qui non licet nominare, te suppliciter expostulo ut presente Annulo qui sapientissimus Salomon instituit et quo in suis experimentis usus et super omnia demonia et malignos spirytus virtutem efficaciter obtineat et eos ad libitum suum per huius Anuli virtutem exorcizator constringat eaque in omnibus experimentis suis qui omnium es refugium et virtus, gloria et potestas per eterna saecula. Amen.
Hoccindinos + Osytheon + Stimulamaton + Elioram + Sabaoth + Adonay + Panthater + Primellus + Grabaton + przez te święte imiona i przez inne imiona, których wypowiedzieć nie wolno, pokornie wzywam cię, aby ten pierścień, który tu leży, a który mądry Salomon przygotował i używał w jego eksperymentach, i który posiadł moc ponad wszystkimi demonami i złymi duchami, i był w stanie wypędzać je i wiązać je, niechaj będzie on zbawieniem i ochroną, poprzez ciebie, o Boże, który jesteś schronieniem wszystkich i cnotą, chwałą i mocą, poprzez wszystkie wieki wieków. Amen.

Przygotowanie Tajemnej Pieczęci Salomona

Oto jest pieczęć, którą Salomon zamknął duchy w mosiężnym naczyniu. Pieczęć sporządzić może jedynie osoba, która jest czysta na zewnątrz jak i wewnątrz. Musi ona, co najmniej przez miesiąc, powstrzymywać się od kontaktu cielesnego […] Pieczęć należy sporządzić o północy w dniu Saturna lub Marsa, na dziewiczym pergaminie, krwią koguta, który nigdy nie deptał kury. Niechaj nocy tej Księżyc wzrasta znajdując się w znaku Panny. Tak sporządzoną pieczęć nasyca się zapachem ałunu, suszonych na słońcu rodzynek, daktyli, cedru i aloesu.


Przygotowanie Magicznej Lampy

W dniu Merkurego zakup lub wykonaj własnoręcznie oliwną lampę. Na jej przodzie namaluj czarnym lub ciemnoniebieskim kolorem pieczęć ducha Murmura, którą przedstawiam poniżej, a które też musi znaleźć się na odwrocie Pentagramu Salomona.

Pierwsza pieczęć pochodzi z Lemegetonu, druga zaś z książki Goetic Spellwork S. Aldarnay’a.

Do głównego zbiornika lampy dodaj po szczypcie poniższych składników:

 • Igły cisu (Taxus baccata)
 • Sproszkowane kości (preferowane ludzkie)
 • Piołun (Artemisia absinthium)
 • Balsam z Gilead
 • Kroplę własnej krwi
 • Kilka kropel żywicy mirry

Następnie wypełnij lampę oliwą. Lampa jest gotowa do operacji.

Balsam z Gilead jest robiony z żywicy drzewa znanego pod nazwą topoli balsamicznej (Populus balsamifera). Rośnie ona w okolicach rzek, ponieważ jej korzenie lubią wilgoć. Przygotuj nieużywane wcześniej naczynie, najlepiej litrowy słoik. Wybierz się w miejsce, w którym znajdują się drzewa topoli w okresie, gdy pojawiają się pąki i nazrywaj ich tyle, by zakryć słoik do połowy. Wypełnij go oliwą z oliwek i wymieszaj. Na wierzch słoika, w miejscu nakrętki nałóż ręcznik papierowy i zabezpiecz go sznurkiem lub gumką. Codziennie mieszaj miksturę i upewniaj się, że wszystkie pąki zanurzone są w oliwie, w innym wypadku zaczną gnić. Po sześciu tygodniach możesz przecedzić balsam. Możesz trzymać go w szklanej lub kryształowej buteleczce z dala od słońca.


Właściwa Operacja

W sobotę, w trakcie nowiu, lub w Święto Zmarłych wejdź do swojej pracowni. Ułóż na ołtarzu trójkąt manifestacji, a w jego centrum ustaw lampę oliwną. Bądź uzbrojony w różdżkę, pentagram, heksagram i tajemną pieczęć. Rozpal na ołtarzu kadzidło z mirry, mastyksu i aloesu. Zapal lampę.

Wyznacz magiczny krąg i konsekruj go w odpowiedni sposób. Możesz zastosować krąg opisany w Goecji, ale nie jest to konieczne. Możesz po prostu wyznaczyć za pomocą rytualnego noża (nie noża do ofiar) krąg i konsekrować go w poniższy sposób:

Coniuro te circulum et consecro locum istum per ilium vivum et verum deum creatorem celi et terri qui istum circulum et locum per ipsum creatorem celi et terre qui hista nomina theos + Iskiros + athanatos + Ioth + Atheo + Sabaoth + Pheabaoth + Hele + hubiet + Antrielle + Amarelle + Condonelle + Agios + Chebenas + Theleas + Ymas + Ban + Hen + Hely + En + Vaus + Ethen + Bury + Tallens nomine + Ianayara + et per omnia nomina sanctissima dei nota et ignota sit locus iste circulus iste ex dono gracie omnipotentis altissimi dei, benedictus + et consecratus sanctificatus et custoditus societate omnium sanctorum evangelistarum martirum patriarcharum prophetarum principatum potestatum confirmatus et consiliatus circulus vel locus iste quatenus virtutem potestatem et sanctitatem suam capiat in signo dei vivi et veri et a sancta cruce Christi et sancta maria matre domini nostri Jesu Christi plena gracie consecratus itaque quod per ingredi nec intra circulum istum terrores timores tempestates aliquo modo cause nobis nocendi non valeant inferre ipso adiuuante et circum defendente, cui celestia terrestria et infernalia subiciuntur. Amen.
Zaklinam cię, O Kręgu, i konsekruję to miejsce poprzez żywego i prawdziwego Boga, stworzyciela Nieba i Ziemi, i zaiste ten krąg i to miejsce poprzez imiona stworzyciela Nieba i Ziemie Theos + Iskiros + athanatos + Ioth + Atheo + Sabaoth + Pheabaoth + Hele + hubiet + Antrielle + Amarelle + Condonelle + Agios + Chebenas + Theleas + Ymas + Ban + Hen + Hely + En + Vaus + Ethen + Bury + Tallens i w imię Ianayara i poprzez wszystkie święte imiona Boga, znane i nieznane. Niechaj miejsce tego kręgu zostanie obdarowane chwałą i potęgą najwyższego Boga. Niechaj będzie pobłogosławiony, poświęcony i chroniony przez wszystkich świętych, kapłanów, patriarchów, proroków, aniołów, archaniołów i władców. Niechaj to miejsce zostanie napełnione mocą i umocnione tak, by przyjęło cnotę, moc, i świętość jedynego żywego i prawdziwego Boga a także świętego krzyża Chrystusa i od świętej Maryji, matki naszego Pana Jezusa Chrystusa pełnej łaski, tak by terror, strach i kuszenie nie miało wstępu do tego kręgu, ani by nie było w stanie skrzywdzić mnie w żaden sposób, niechaj broni przed wszelkimi niebiańskimi, ziemskimi i piekielnymi mocami. Amen.

Gdy będziesz bezpieczny w kręgu rozpocznij pierwsze wezwanie ducha Murmura. Używając poniższej formuły:

Wzywam Cię i zaklinam duchu Murmurze! Z mocą Najwyższego Majestaty, rozkazuję Ci, poprzez Beralanensis, Baldachiensis, Paumachiae i Apologiae Sedes! Przywołuję Cię i zaklinam mocą potężnych książąt, geniuszy, liachid i posłańców Tartaru, a także mocą najwyższego księcia z siedziby apologii w dziewiątym legionie. A będąc wyposażony w moc Najwyższego Majestatu, usilnie rozkazuję tobie, z ramienia Tego, który powiedział słowo i wszystko się stało, a któremu wszystkie stworzenia są posłuszne. Ponadto, będąc stworzony na obraz i podobieństwo Boże, wyposażony w Boską moc i stworzony wedle Jego woli, rozkazuję tobie, duchu Murmurze, poprzez napotężniejsze imię Boże, EL, pełne mocy i cudowności. Rozkazuję w imię Tego, który powiedział Słowo i Jego Fiat się stało, a także mocą wszystkich imion Bożych, mocą imion Adonay, El, Elohim, Elohi, Eheje Aszer Eheje, Sabaoth, Elion, Jah, Tetragrammaton, Shaddai, w imię Najwyższego Pana Boga udzielam ci poleceń, byś duchu Murmurze natychmiast pojawił się przed tym kręgiem, przyjmując ludzką postać, bez żadnych zniekształceń i wykrętów. Poprzez niewysłowione imię Tetragrammaton Jehowa wydaję ci rozkazy, a słysząc je, giną wszystkie żywioły, powietrze ulega wzburzeniu, morze odpływa, gaśnie ogień, ziemia drży, a wszystkie zastępy niebiańskie, ziemskie i piekielne ogarnia naraz zgroza, lęk i pomieszanie. Dlatego przybądź tu, duchu Murmurze, pojaw się bez zwłoki, opuszczając miejsca, w których przebywasz, i udziel mi rozsądnych odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Przybądź tu w spokoju, bądź miły i widoczny, natychmiast spełniając moje rozkazy. Albowiem zaklinam cię w imię Żywego i Prawdziwego Boga Heliorena po ty byś spełniał moje rozkazy aż do końca i odpowiadał na moje życzenia głosem jasnym i zrozumiałym, bez jakichkolwiek dwuznaczności.

Powtórz to zaklęcie kilkakrotnie, jeśli Murmur nie pojawi się, wypowiedz kolejne zaklęcie:

Wzywam cię, zaklinam i rozkazuję ci, duchu Murmurze, abyś pojawił się w widzialnej, ludzkiej postaci przed tym oto kręgiem bez jakichkolwiek zniekształceń i wykrętów. W imię i poprzez imię Jah i Waw, które Adam usłyszał i wymówił; mocą imienia Boga, AGLA, które usłyszał Lot i został ocalony wraz z całą rodziną; mocą imienia Jod, objawionego Jakubowi przez anioła, dzięki któremu został on wybawiony z rąk swego brata Ezawa; mocą imienia Anaphaxeton, które Aaron usłyszał i wymówił, i spłynęła nań mądrość; mocą imienia Sabaoth, które wypowiedział Mojżesz, a wszystkie rzeki zamieniły się w krew; mocą imienia Aszer Eheje Oriston, które wypowiedział Mojżesz, a wszystkie rzeki zapełniły się żabami, które wpłzły do domostw, siejąc potworne zniszczenie; mocą imienia Elion, które wymówił Mojżesz i spadł wielki grad, jakiego nie widziano od początku świata; mocą imienia Adonay, które wypowiedział Mojżesz i nadleciała nad pola szarańcza, niszcząc wszystko to, czego nie zdołał zniszczyć grad; mocą imienia Szema Amatia, które wykrzyczał Jozue aż słońce zatrzymało się na nieboskłonie; mocą imienia Alfa i Omega, które wypowiedział Daniel, niszcząc Bela i zabijając smoka; mocą imienia Emmanuel, które przyzywała trójka dzieci, Szadrak, Meszaku i Abed-Nego w rozpalonym piecu i została ocalona; mocą imienia Hagios; mocą pieczęci Adonaya; mocą Ischyrosa, Atanatosa, Parakletosal; mocą Oteosa, Iktrosa, Atanatosa; i tymi trzema tajemnymi imionami: Agla, On, Tetragrammaton zaklinam cię i zniewalam! O duchu Murmurze, wydaję ci rozkazy mocą tych wszystkich imion oraz mocą innych imion Żywego i Prawdziwego Boga, Boga Wszechmogącego, posługując się przy tym nawet Tym, który wymówił Słowo i wszystko się stało, a któremu posłuszne są wszystkie stworzenia. Mocą okrutnych wyroków Boga, niepewnego szklanego morza, które poprzedza potężny Boski Majestat, mocą czterech zwierząt znajdujących się przed tronem, pełnych oczu z przodu i z tyłu, mocą ognia otaczającego tron, mocą świętych aniołów z Niebios i potężnej mądrości Boga, zaklinam cię byś pojawił się przed tym oto kręgiem i wypełnił moją wolę we wszystkich rzeczach, które wydają mi się dobre. A czynię to powołując się na pieczęć Besdatei baldachii oraz na imię Primeumaton, które wypowiedział Mojżesz i rozstąpiła się ziemia, pochłaniając Koracha, Datana i Abirama. Dlatego odpowiesz co do joty na wszystkie moje żądania, duchu Murmurze i, jak tylko będziesz mógł wypełnisz wszystkie moje pragnienia. Masz więc tu przybyć natychmiast, bez zwłoki, przyjąć widzialną postać, zachowywać się spokojnie, uprzejmie, przemawiać doniosłym, klarownym głosem tak bym mógł cię zrozumieć!

Po tym duch musi się pojawić, gdy postrzeżesz jego obecność wypowiedz do niego, wskazując w jego kierunku pentagramem Salomona:

Pamiętaj o tym, jak wielkie zamieszanie może wywołać twe nieposłuszeństwo! I zobacz pentakl Salomona, który przyniosłem przed twe oblicze! Ujrzyj też postać egzorcysty odprawiającego egzorcyzm, Jego, który nie czuje strachu, gryż ma za sobą Boga, Jego, który usilnie cię przywołuje i przyzywa do widzialnej postaci, a nawet Jego, twego mistrza, który nazywa się <<podaj swoje magiczne imię>>! Dlatego w rozsądny sposób odpowiadaj na moje żądania i stań się posłuszny swemu mistrzowi w imię Pańskie: Bathal vel Vathat Super Abrak Ruens! Abeor Veniens Super Aberer!

Następnie przywitaj ducha:

Witaj duchu Murmurze, wielce szlachetny książę! Jest mi niezmiernie miło cię tutaj widzieć, jako, że przywołałem cię dzięki Temu, który stworzył Niebo, Ziemię i Piekło i wszystko, co się w nich znajduje, a ty byłeś mi posłuszny. A zatem tę samą mocą, którą cię przywołałem, zobowiązuję cię teraz, byś pozostał przed tym kręgiem w widzialnej postaci i z przyjaznym nastawieniem tak długo, jak będę tego potrzebował i nie odszedł przed dokładnym spełnieniem mojej woli.

Skieruj swoją dłoń dzierżącą różdżkę w stronę Murmura i wypowiedz:

Przywołałem cię Pentaklem Salomona! Potężny Murmurze, który kontrolujesz cienie zmarłych, pragnę byś przyprowadził do mnie jedną z dusz, w twej władzy! Niechaj płomień tej lampy będzie dla niej latarnią wskazującą drogę! Przyzywam ich do niej!

Usiądź w swym kręgu i odczekaj aż duchy zmarłych pojawią się w Twojej świątyni. Obserwuj płomień lampy, gdy zacznie migotać i zachowywać się w sposób inny niż przed ewokacją, to znak, że cienie są obecne, podobnym znakiem może być odczucie chłodu lub poruszającego się powietrza. Wówczas możesz zacząć zadawać duchom pytania, kierując je w ogień lampy – będziesz zaskoczony siłą odpowiedzi. Gdy skończysz zwróć się ponownie do Murmura:

Murmurze! Ponownie wzywam cię! Niechaj wezwane przez ciebie cienie wrócą do swoich prawowitych siedzib, tak szybko jak zostały wezwane, niechaj odejdą w pokoju. W nagrodę otrzymasz ode mnie słodkie wonności.

Gdy nabierzesz pewności, że twoja świątynia została oczyszczona z cieni zmarłych, wówczas należy złożyć Murmurowi w ofierze kadzidło z olibanum, smoczej krwi i płatków róży. A na koniec wymówić zaklęcie odsyłające Murmura.

O tu spiritus Murmur qui es creatura dei te coniuro per virtutem omnium sanctorum nominum dei, et per omnia nomina sanctorum angelorum archangelorum patriarcharum prophetarum apostolorum evangelistarum martirum confessorum atque virginum et per virtutem sanctissime genetrices dei marie, ut vadas ad quibus venisti sine nocumento corporis mei vell alicuius animalis in toto Mundo et paratus esto ad me venire quando te invocavero per virtutem huius nomini dei + Tetragrammaton + vade in pace absque ulla tempestate, aut ullo mało faciens in nomine patris, et filii, et spiritus sancti. Amen.  
O duchu Murmurze, który jest stworzeniem Boga, zaklinam cię na chwałę wszystkich świętych imion Boga, i poprzez imiona świętych aniołów, archaniołów, patriarchów, proroków, apostołów, ewangelistów, męczenników, spowiedników i cnotliwych, i poprzez chwałę Najświętszej matki Bożej Maryji, byś odszedł do miejsca, z którego pochodzisz, bez krzywdzenia mego ciała, ani żadnego zwierzęcia w całym świecie, i zaklinam cię byś był gotów stawić się na wezwanie, gdy będę cię inwokował na chwałę Boga + Tetragrammaton + odejdź w pokoju, bez burz, i bez czynienia żadnej krzywdy, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

W tym miejscu kończy się operacja z wykorzystaniem Lampy Murmura.


Bibliografia

Tekst napisany na podstawie:

 1. Grimorium Verum 
 2. The Book of Oberon, D. Harms, J.R. Clark, J.H. Peterson
 3. Lemegeton
 4. Goetic Spellwork, S. Aldarnay