Przygotowanie do Magicznej Praktyki

Przygotowanie

Przed rozpoczęciem każdej operacji magicznej należy oczyścić swoje ciało, wodę którą będziemy się obmywać należy poświęcić następującą modlitwą:

Panie Boże Adonaj, który z nicości stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo! Ja, biedny grzesznik, błagam Cię abyś pobłogosławił i uświęcił tę wodę, tak by była ona zdrowa dla mego ciała i duszy mojej, aby wszystko co głupie i złe od nich odstąpiło. Panie Boże, mocny i niewypowiedziany, który wyprowadziłeś swój lud z ziemi Egiptu i dałeś im suchą stopą przekroczyć Morze Czerwone! Poprzez tę wodę święconą obdarz mnie czystością i odpuszczeniem grzechów, tak bym mógł stanąć przed Tobą niewinny. Amen.

Do naszej praktyki będziemy korzystali z paru przedmiotów, potrzeba tutaj poświęcenia które jednak warto włożyć w proces tworzenia narzędzi. Należy pamiętać, aby obmyć swoje ciało (pamiętając o oracji oczyszczającej) i założyć czyste ubranie. Nie należy po procesie ablucji zajmować się czymkolwiek innym niż zamierzonym działaniem magicznym aż do jego zakończenia.

Czarny Nóż do zakreślenia Kręgu

Ważne by mieć nóż zrobiony lub kupiony w dniu i godzinie Jowisza przy przybywającym Księżycu. Czarny nóż jest potrzebny do zakreślenia kręgu i jest najlepszą ochroną dla maga. Trzeba zanurzyć go w krwi kreta i soku kurzyśladu (Anagallis L.), następnie wypowiedzieć nad nim te słowa:

Zaklinam Cię, istności mego narzędzia, poprzez władzę Boga Ojca Wszechmogącego, przez wszystkich świętych, przez Gwiazdy i chóry Anielskie, poprzez potęgę Elementów, poprzez wszystkie kamienie i zioła, przez rośliny i zwierzęta, śnieżne burze, wichry i grzmoty: Abyś w chwili tej otrzymał wszelką konieczną moc, która niezbędną jest dla doskonałych osiągnięć w materii, która mnie w tej chwili zajmuje. I niech się stanie bez żadnego oszustwa i nieprawdziwości, czy czegokolwiek niegodziwego, przez Boga, Twórcę Słońca i Aniołów. Amen.

Następnie należy wypowiedzieć nad nim siedem psalmów: 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143.

Psalm 6 – Błaganie o Litość

Nie karć mnie, Panie, w swym gniewie 
i nie karz w swej zapalczywości. 
Zmiłuj się nade mną, Panie, bom słaby; 
ulecz mnie, Panie, bo kości moje strwożone 
i duszę moją ogarnia wielka trwoga; 
lecz Ty, o Panie, jakże długo jeszcze?

Zwróć się, o Panie, ocal moją duszę, 
wybaw mnie przez Twoje miłosierdzie, 
bo nikt po śmierci nie wspomni o Tobie: 
któż Cię wychwala w Szeolu? 
Zmęczyłem się moim jękiem, 
płaczem obmywam co noc moje łoże, 
posłanie moje skrapiam łzami. 
Od smutku oko moje mgłą zachodzi, 
starzeję się z powodu wszystkich mych wrogów.

Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy zło czynicie, 
bo Pan usłyszał głos mojego płaczu; 
Pan usłyszał moje błaganie, 
Pan przyjął moją modlitwę. 
Niech się wszyscy moi wrogowie zawstydzą i bardzo zatrwożą, 
niech odstąpią i niech się zawstydzą!

Psalm 32 – Szczęście płynące z odpuszczenia win

Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, 
którego grzech został puszczony w niepamięć. 
Szczęśliwy człowiek, 
któremu Pan nie poczytuje winy, 
w którego duszy nie kryje się podstęp.
Póki milczałem, schnęły kości moje, 
wśród codziennych mych jęków. 
Bo dniem i nocą ciążyła 
nade mną Twa ręka, 
język mój ustawał 
jak w letnich upałach. 
Grzech mój wyznałem Tobie 
i nie ukryłem mej winy. 
Rzekłem: “Wyznaję nieprawość moją wobec Pana”, 
a Tyś darował winę mego grzechu.

Toteż każdy wierny będzie się modlił do Ciebie 
w czasie potrzeby. 
Choćby nawet fale wód uderzały, 
jego nie dosięgną. 
Tyś dla mnie ucieczką: 
z ucisku mnie wyrwiesz, 
otoczysz mnie radościami ocalenia.

“Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz; 
umocnię moje spojrzenie na tobie. 
Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł: 
tylko wędzidłem i uzdą można je okiełznać, 
nie zbliżą się inaczej do ciebie”.

Liczne są boleści grzesznika, 
lecz łaska ogarnia ufających Panu. 
Cieszcie się sprawiedliwi i weselcie w Panu, 
wszyscy o prawym sercu, wznoście radosne okrzyki!

Psalm 38 – Błaganie nieszczęśliwego grzesznika

Nie karć mnie, Panie, w Twoim gniewie 
i nie karz mnie w Twej zapalczywości! 
Utkwiły bowiem we mnie Twoje strzały 
i ręka Twoja zaciążyła nade mną. 
Nie ma w mym ciele nic zdrowego na skutek Twego zagniewania, 
nic nietkniętego w mych kościach na skutek mego grzechu. 
Bo winy moje przerosły moją głowę, 
gniotą mnie jak ciężkie brzemię.
Cuchną, ropieją me rany 
na skutek mego szaleństwa. 
Jestem zgnębiony, nad miarę pochylony, 
przez cały dzień chodzę smutny. 
Bo ogień trawi moje lędźwie 
i w moim ciele nie ma nic zdrowego. 
Jestem nad miarę wyczerpany i złamany; 
skowyczę, bo jęczy moje serce.

Przed Tobą, Panie, wszelkie me pragnienie 
i moje wzdychanie nie jest przed Tobą ukryte. 
Serce się me we mnie trzepoce: moc mnie opuściła, 
zawodzi nawet światło moich oczu. 
Przyjaciele moi i sąsiedzi stronią od mojej choroby 
i moi bliscy stoją z daleka. 
Ci, którzy czyhają na moje życie, zastawiają sidła, 
ci, którzy źle mi życzą, mówią przewrotnie 
i przez cały dzień obmyślają podstępy.

A ja nie słyszę – jak głuchy; 
i jestem jak niemy, co ust nie otwiera. 
I stałem się jak człowiek, co nie słyszy; 
i nie ma w ustach odpowiedzi. 
Bo Tobie ufam, o Panie! 
Ty odpowiesz, Panie, Boże mój! 
Mówię bowiem: “Niech się ze mnie nie cieszą; 
gdy moja noga się chwieje, niech się nie wynoszą nade mnie!”

Bo jestem bardzo bliski upadku 
i ból mój jest zawsze przede mną. 
Ja przecież wyznaję moją winę 
i trwożę się moim grzechem. 
Lecz silni są ci, co bez powodu mi się sprzeciwiają, 
i liczni, którzy oszczerczo mnie nienawidzą. 
Ci, którzy złem odpłacają za dobro, 
za to mi grożą, że idę za dobrem. 
Nie opuszczaj mnie, Panie, 
mój Boże, nie bądź daleko ode mnie! 
Spiesz mi na pomoc, 
Zbawienie moje – o Panie!

Psalm 51 – Wezwanie i prośba pokutnika

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, 
w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość! 
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 
i oczyść mnie z grzechu mojego!
Uznaję bowiem moją nieprawość, 
a grzech mój jest zawsze przede mną. 
Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem 
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, 
tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku 
i prawym w swoim osądzie. 
Oto zrodzony jestem w przewinieniu 
i w grzechu poczęła mnie matka. 
Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, 
naucz mnie tajników mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, 
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. 
Spraw, bym usłyszał radość i wesele: 
niech się radują kości, któreś skruszył! 
Odwróć oblicze swe od moich grzechów 
i wymaż wszystkie moje przewinienia! 
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste 
i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! 
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza 
i nie odbieraj mi świętego ducha swego! 
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia 
i wzmocnij mnie duchem ochoczym!

Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich 
i nawrócą się do Ciebie grzesznicy. 
Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco: 
niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość! 
Otwórz moje wargi, Panie, 
a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 
Ty się bowiem nie radujesz ofiarą 
i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał. 
Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, 
nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci: 
odbuduj mury Jeruzalem! 
Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia, 
wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.

Psalm 102 – Prośby Wygnańca

Panie, słuchaj modlitwy mojej, 
a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie! 
Nie kryj przede mną swego oblicza
w dniu utrapienia mojego! 
Nakłoń ku mnie Twego ucha: 
w dniu, w którym Cię wołam, szybko mnie wysłuchaj!

Dni bowiem moje jak dym znikają, 
a kości moje płoną jak w ogniu. 
Moje serce wysycha spalona jak trawa, 
zapominam nawet o spożyciu chleba. 
Od głosu mojego jęku 
moje kości przywarły do skóry. 
Jestem podobny do kawki na pustyni, 
stałem się jak sowa w ruinach. 
Czuwam i jestem jak ptak 
samotny na dachu. 
Każdego dnia znieważają mnie moi wrogowie, 
srożąc się na mnie przeklinają moim imieniem. 
Albowiem jak chleb jadam popiół 
i z płaczem mieszam mój napój, 
na skutek oburzenia Twego i zapalczywości, 
boś Ty mnie podniósł i obalił. 
Dni moje są podobne do wydłużonego cienia, 
a ja usycham jak trawa.

Ty zaś, o Panie, na wieki zasiadasz na tronie, 
a imię Twoje [trwa] przez wszystkie pokolenia. 
Powstaniesz i okażesz litość Syjonowi, 
bo czas już, byś się nad nim zmiłował, 
bo nadeszła godzina. 
Twoi bowiem słudzy miłują jego kamienie 
i użalają się nad jego gruzami. 
Narody będą się bały imienia Pańskiego, 
i wszyscy królowie ziemi – Twej chwały, 
bo Pan odbuduje Syjon 
i ukaże się w swej chwale, 
przychyli się ku modlitwie opuszczonych 
i nie odrzuci ich modłów. 
Należy to spisać dla pokolenia, co przyjdzie, 
a lud, który zostanie stworzony, niech wychwala Pana! 
Bo Pan wejrzał z wysokiego przybytku swojego, 
popatrzył z nieba na ziemię, 
aby usłyszeć jęki pojmanych, 
aby skazanych na śmierć uwolnić, 
by imię Pańskie głoszono na Syjonie 
i Jego chwałę w Jeruzalem, 
kiedy zgromadzą się razem narody 
i królestwa, by służyć Panu.

Siła moja w drodze ustała, 
dni moje uległy skróceniu. 
Mówię: Boże mój, 
nie zabieraj mnie w połowie moich dni: 
Twoje lata trwają poprzez wszystkie pokolenia. 
Ty niegdyś założyłeś ziemię 
i niebo jest dziełem rąk Twoich. 
Przeminą one, Ty zaś pozostaniesz. 
I całe one jak szata się zestarzeją: 
Ty zmieniasz je jak odzienie i ulegają zmianie, 
Ty zaś jesteś zawsze ten sam 
i lata Twoje nie mają końca. 
Synowie Twoich sług będą mogli osiąść na stałe 
i potomstwo ich będzie trwało wobec Ciebie.

Psalm 130 – Z otchłani grzechu ku Bożemu miłosierdziu

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, 
o Panie, słuchaj głosu mego! 
Nakłoń swoich uszu 
ku głośnemu błaganiu mojemu! 
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, 
Panie, któż się ostoi? 
Ale Ty udzielasz przebaczenia, 
aby Cię otaczano bojaźnią. 
W Panu pokładam nadzieję, 
nadzieję żywi moja dusza: 
oczekuję na Twe słowo. 
Dusza moja oczekuje Pana 
bardziej niż strażnicy świtu.

Niech Izrael wygląda Pana. 
U Pana bowiem jest łaskawość 
i obfite u Niego odkupienie. 
On odkupi Izraela 
ze wszystkich jego grzechów.

Psalm 143 – Modlitwa grzesznika

Usłysz, o Panie, moją modlitwę, 
przyjm moje błaganie 
w wierności swojej, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości!
Nie pozywaj na sąd swojego sługi, 
bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą. 
Albowiem nieprzyjaciel mnie prześladuje: 
moje życie na ziemię powalił, 
pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych. 
A we mnie duch mój omdlewa, 
serce we mnie zamiera. 
Pamiętam dni starodawne, 
rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, 
rozważam dzieło rąk Twoich. 
Wyciągam ręce do Ciebie; 
moja dusza pragnie Ciebie jak zeschła ziemia. 
Prędko wysłuchaj mnie, Panie, 
albowiem duch mój omdlewa. 
Nie ukrywaj przede mną swego oblicza, 
bym się nie stał podobny do tych, co schodzą do grobu. 
Spraw, bym rychło doznał Twojej łaski, 
bo w Tobie pokładam nadzieję. 
Oznajmij, jaką drogą mam kroczyć, 
bo wznoszę do Ciebie moją duszę. 
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, 
do Ciebie się uciekam. 
Naucz mnie czynić Twą wolę, 
bo Ty jesteś moim Bogiem. 
Twój dobry duch niech mnie prowadzi 
po równej ziemi. 
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mię przy życiu; 
w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z utrapień! 
A w swojej łaskawości zniszcz moich wrogów 
i wytrać wszystkich, którzy mnie dręczą, 
albowiem jestem Twoim sługą.

 

Gdy to uczynisz wypowiedz nad nim:

DALAMEY, LAMECK, CADAT, PANCIA, VELUOS, MERROE, LAMIDECK, CALDURECH, ANERETON, MITRATON: Najczystsi Aniołowie, bądźcie stróżami tych narzędzi, są one potrzebne do wielu rzeczy.

Nóż Ofiarny

W dniu Marsa, gdy Księżyc jest w nowiu, stwórz nóż z nowej stali wystarczająco mocny by uciąć głowę koźlęcia i tego samego dnia w godzinie Marsa zrób rączkę z drewna i wygraweruj na niej te znaki:

A także pieczęć Bechauda:

Na ostrzu wyryj lub wypisz słowo AGLA, następnie nóż oczyść i okadź wedle sposobu podanego niżej.

Różdżki

Wykonasz różdżkę sztuki z czarnego bzu, który nie wydał owocu (czyli maksymalnie dwuletniego), należy uciąć ją za pierwszym razem w dniu i w godzinie Merkurego podczas przybywającego księżyca. Następnie wygraweruj na niej znak Frimosta:

Drugą różdżkę wykonaj podobnie, tylko, że z dziewiczego orzecha (najwyżej trzyletniego) w dniu i godzinie Słońca, wygraweruj na niej pieczęć Klepoth:

Pobłogosław je mówiąc nad nimi:

Najmądrzejszy, najmocniejszy Adonaj, racz pobłogosławić, uświęcić i konsekrować tą różdżkę tak by posiadała niezbędną cnotę. O najświętszy Adonaj, któremu cześć i chwała na wieki. Amen.

Lanceta

Lanceta używana jest do nakłuwania i spuszczania krwi, z operatora lub zwierząt. Potrzebujesz nowej lancety, zaklętej i przygotowanej tak jak noże. Zrób ją w dniu i godzinie Merkurego w przybywającym Księżycu.

Pióro, pojemnik na tusz i tusz do sztuki.

Weź nowe pióro, oczyść i okadź je, gdy utniesz i je zaostrzysz powiedz:

ABABALOY, SAMOY, ESCAVOR, ADONAY: Wypędziłem z tego pióra wszystkie iluzje tak aby mogło pomieścić w sobie odpowiednią moc, potrzebną dla tych wszystkich rzeczy używanych w sztuce magicznej dla operacji oraz znaków i zaklęć. Amen

Pojemnik na tusz można wykonać z gliny, którą należy wypalić lub można zakupić róg bawoła, w dniu i godzinie Merkurego, w tym samym dniu i godzinie, napisz na nim:

Jod He Vau + Metatron + Jod Kados + Eloym Sabaoth

Tusz którego będziesz używać trzeba egzorcyzmować tą modlitwą, przed umieszczeniem go w pojemniku:

Ja egzorcyzmuje, Ciebie istności tuszu, przez Imiona: ANSTON, CRETON, STIMULATOR, ADONAY i przez Imię tego który stworzył wszystko jednym słowem i który może osiągnąć wszystko, istoto atramentu służ mi w dziele moim, tak by wszystko dokonało się według mojego zamysłu i dokonało się za sprawą przyzwolenia bożego, który włada wszystkim i przez wszystko, który jest wszechobecny i wieczny. Amen.

Następnie po umieszczeniu tuszu w pojemniku poświęć go mówiąc :

Panie Boże, wszechmogący władco nad wszystkim i na zawsze. Ty który czynisz największe cuda poprzez Twoje stworzenia, racz udzielić mi łaski Twojego ducha świętego za pośrednictwem tego tuszu. Pobłogosław i uświęć go nadając mu szczególną moc, że wszystko co możemy powiedzieć, zrobić czy pragniemy, może być dokonane: Przez Ciebie, Najświętszy książę Adonaj. Amen.

Sposób oczyszczenia i okadzenia, który należy wykonać na każdym przedmiocie potrzebnym do sztuki.

Na początku oracja oczyszczająca:

W imię nieśmiertelnego Boga skrapiam Ciebie, oczyszczam ze wszelkiego głupstwa i oszustwa, tak byś był bielszy od śniegu. Amen.

Następnie skrop przedmiot poświęconą wodą, mówiąc: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

Następnie powiedz:

Przez Imię, O Wszechmogący Boże i przez cnotliwą naturę którą posiadasz, skrop i oczyść to (nazwa przedmiotu) ze wszystkich chorych cnót, oszustwa i głupoty tak by było to czyste przed Tobą.

Następnie polej wodę z aspergera na tę rzecz i wymów drugie zaklęcie:

Powstań, O Ty stworzenie ( nazwa instrumentu ) do chrztu czystych cnót i służby do tych operacji dotyczących duchów.

Metoda okadzenia

Do okadzenia przedmiotów potrzebujesz cenzer, w którym umieścisz rozpalone węgle. Umieść w nim zapachy i podczas okadzenia powiedz:

Aniołowie Boga bądźcie pomocni i niech nasza praca będzie wykonana przez was. ZALAY, SALMAY, DALMAY, ANGRECTON, LEDRION, AMISOR, EUCHEY, OR Wspaniali Aniołowie i Ty O Adonaj, przybądźcie i dajcie temu cnotę, tak aby ta istota mogła uzyskać kształt by przez to niech nasza praca będzie dokonana. W Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

Następnie wypowiedz nad tym siedem psalmów: 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143.

Grawer

Należy wykonać go w środę w godzinie Merkurego i poświęcić tak samo jak inne przedmioty do praktyk, powinien być na tyle ostry by móc nim wyryć odpowiednie znaki. Jeżeli nie chcesz go wykonywać, do sztuki grawerowania możesz użyć czarnego noża.

Sztuka tworzenia Aspergera, wody i perfum

W dniu i godzinie Merkurego, stwórz asperger, czyli kropielnicę. Może zostać stworzony z mosiądzu, gliny, ołowiu lub drewna orzecha. Ma być wystarczająco duży aby pomieścił odpowiednią ilość wody. Wygraweruj na nim następujące znaki:

AGLA + JAH + EL + YHVH

Wypowiedz nad nim oracje instrumentów podaną przy tworzeniu Czarnego Noża oraz oracje oczyszczania i okadzania.

Zioła do stworzenia kropidła to mięta, majeranek i rozmaryn (świeże zioła), które powinny być zawiązane włóczką zrobioną przez dziewicę wokół gałęzi orzecha. Zrób to w dniu i godzinie Merkurego przy przybywającym Księżycu.

Każda woda używana w tych eksperymentach musi zostać poświęcona przez wypowiedzenie nad nią :

Panie Boże. Ojcze Wszechmogący, moja ucieczko i moje życie, pomóż mi Święty Ojcze którego kocham, Boże Abrahama, Izaaka, Jakuba, Aniołów, Archaniołów i Proroków, Stworzycielu wszystkiego. W pokorze i wzywając Twoje Święte Imię, ja błagam Ciebie byś zgodził się pobłogosławić tę wodę tak by mogła uświęcić nasze ciała i nasze dusze, poprzez Ciebie, Najświętszy Adonaj, Wieczny Władco. Amen.

Perfumy do operacji magicznych

Do okadzenia instrumentów należy zmieszać: aloes, olibanum i kwiat muszkatołowy
Do kręgu, przed wejściem do jego środka trzeba zmieszać: piżmo, ambre, agar i olibanum
Będąc wewnątrz kręgu trzeba spalić sam kwiat muszkatołowy
Perfumy dla ducha to olibanum

Nad perfumami trzeba wypowiedzieć następujące słowa:

O Panie, racz pobłogosławić istotę tych perfum, tak by było lekarstwem dla ludzkiej razy i tak by było lekarstwem dla naszych ciał i dusz, poprzez wywołanie Twego Świętego Imienia  Zgódź się by wszystkie stworzenia które będą wdychać te opary posiadały bogactwo ciała i duszy: Przez Boga który ukształtował wieczny czas!  Amen.

Pergamin do sztuki

Istnieją sposoby na stworzenie pergaminu do sztuki, pierwszy nakazuje wzięcie pergaminu lub dobrej jakości papieru, należy go zakląć, pokropić i okadzić tak jak zostało to zrobione z innymi instrumentami.

Uważa się, że najbardziej użyteczny w przywoływaniu duchów jest dziewiczy pergamin, którego proces może wydawać się czasochłonny, ale wart jest swojej ceny.

Dziewiczy Pergamin

Potrzeba do tego kozy, owcy lub innego zwierzęcia. Gdy to robisz pamiętaj by wszystkie przedmioty były już stworzone i leżały na ołtarzu. Weź kozę, która zdaje się być preferowanym zwierzęciem do tego typu operacji, połóż ją na płaskiej powierzchni, z jej twarzą zwróconą ku niebu. Weź swój nóż ofiarny i poderżnij jej gardło, pamiętaj, że należy uczynić to tylko jednym ruchem. Podczas tego wymów imię ducha którego zamierzasz przywołać:

Ja zabijam Ciebie w Imię i w honorze ( imię ducha )

Poczekaj aż zwierze umrze nim je oskórujesz, podczas tego wymów następującą inwokacje:

ADONAY, DALMAY, LAYDAY, TETRAGRAMMATON, ANERTON, i wy wszyscy Święci Aniołowie Boga przybądźcie tu i bądźcie tu by tchnąć w tę skórę moc która będzie poprawnie zachowana, tak, że wszystko co zostanie na niej zapisane mogło być perfekcyjne.

Po oskórowaniu weź dobrze zmieloną sól i posyp nią skórę, która została naciągniętą i napięta, niech sól dobrze pokryje skórę. Przed użyciem soli należy ją uświęcić mówiąc nad nią:

Ja egzorcyzmuję Ciebie, O stworzenie soli, przez Boga który żyje, Boga wszystkich Bogów, Pana wszystkich Panów, tak by opuściły Ciebie wszystkie fantazje, byś była odpowiednia dla dziewiczego pergaminu.

Niech skóra z solą będzie przez cały dzień na słońcu. Następnie zdobądź oszklony ceramiczny słój i piórem do sztuki narysuj na nim:

Następnie zdobądź wapno, pokrop je egzorcyzmowaną wodą i umieść w tym słoju. Kiedy zmieni się to w płyn umieść w środku skórę kozią, na tyle długo by włosy odeszły od skóry. Gdy włosy pod lekkim naciskiem odejdą, wyjmij ją ze słoja i zdejmij włosy nożem wykonanym z orzecha; nóż musi mieć wypowiedziane następujące słowa nad nim:

O Święty Adonay włóż i natchnij to drewno moc do oczyszczenia tej skóry, przez święte imię Agason. Amen.

Kiedy skóra zostanie oczyszczona można ją rozciągnąć na nowym, drewnianym krośnie, należy położyć na skórze kamienie wyciągnięte z brzegu rzeki, tak by przytrzymywały skórę na jej krańcach, należy wypowiedzieć nad nimi orację kamieni:

O Adonay, najpotężniejszy i najmocniejszy Panie, pozwód by te kamienie mogły rozciągnąć skórę i usuń z nich wszelkie zło, tak by mogły posiadać odpowiednią moc. Amen.

Skóra powinna wyschnąć przed jej ściągnięciem należy wypowiedzieć nad nią:

JE, AGLA, JOD, HOI, HE, EMMANUEL ! Stójcie na straży tego pergaminu tak by żadne widmo nie mogło przejąć nad nim kontroli!

Kiedy będzie sucha, można ją ściągnąć z drewnianej ramy, należy je wtedy pobłogosławić i okadzić. Bardzo ważne jest by pamiętać by żadna kobieta nie zobaczyła wtedy tego pergaminu, szczególnie taka która przechodzi właśnie cykl menstruacyjny. Pamiętaj by podczas całego procesu pozostawać czystym. Umieść skórę na ołtarzu wraz ze wszystkimi przedmiotami, należy wtedy je zawinąć w białą tkaninę, i zanieść na mszę by zostały poświęcone przez księdza. Najlepiej można to zrobić ukrywając przedmioty w koszyku, tak by nie były widoczne dla nieproszonych oczu. Najlepsze są wielkie święta, wtedy przedmioty odpowiednio dobrze będą mogły wyssać uświęconą moc.

Trzeci sposób

Trzeci sposób na magiczny pergamin jest hybrydą dwóch powyższych. Należy wziąć pergamin lub papier dobrej jakości i postępować z nim, dokładnie tak jak ma to miejsce ze skórą kozy. Uważa się, że sposób trzeci jest bardziej efektywny niż pierwszy. Tak samo jak w pozostałych, należy taki pergamin na samym końcu poświęcić, pokropić i okadzić.

Przygotowanie do rytuału

Kiedy wszystkie przedmioty są już gotowe, musisz przygotować siebie. Na początku należy wypowiedzieć:

Panie Boże Adonay, który stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo, Ja, niegodny i grzeszny, błagam Ciebie byś uświęcił tę wodę by była korzystna dla mojego ciała i duszy, przyczyń się do mojego oczyszczenia.

Wypowiedz tą modlitwę nad wodą, kiedy to zrobisz umyj twarz, dłonie i stopy, pamiętaj, pamiętaj i jeszcze raz pamiętaj by przez trzy dni przed operacją unikać wszelkich grzechów moralnych ale przede wszystkim chroń swoją czystość seksualną.

Przez te trzy dni studiuj księgę i módl się. Istnieją dwie tradycje odnoszące się do modlitwy, jedna zakłada by operator wymówił ją pięć razy w ciągu dnia i cztery razy każdej nocy. Druga tradycja zakłada raz o świcie, o trzeciej dwa razy, trzy razy podczas środku dnia, o zachodzie pięć razy i sześć razy przed pójściem spać. Należy wybrać bardziej preferowaną.

Modlitwa

ASTRACHIOS, ASAC, ASACRA, BEDRIMULAEL, SILAT, ARABONAS, JERAHLEM, IDEODOC, ARCHARZEL, ZOPHIEL, BLAUTEL, BARACATA, ADONAI, ELOHIM, EMAGRO, ABRAGATEH, SAMOEL, GEBURAHEL, CADATO, ERA, ELOHI, ACHSAH, EBMISHA, IMACHADEL, DANIEL, DAMA, ELAMOS, IZACHEL, BAEL, SCIRLIN, GENIUM DOMOS!

Panie Boże, który jesteś nad niebiosami i który patrzysz na otchłań pod sobą, udziel mi swojej łaski tak, że wszystko czego zapragnę i wyobrażę sobie będę mógł osiągnąć w mojej pracy: Poprzez Ciebie Boże, Suwerenny Władco, który żyje i króluje przez wieki wieków. Amen.

[title style=”center” text=”Scirlin i przywołanie”]

W dniu i godzinie Marsa, w przybywającym Księżycu; w pierwszej godzinie dnia – która przypada na 15 minut przed świtem – przygotujesz kawałek dziewiczego pergaminu, który powinien zawierać wszystkie charaktery i inwokacje duchów których pragniesz przywołać. W tym dniu i o tej godzinie obwiążesz mały palec lewej dłoni, który jest palcem Merkurego, sznurkiem uplecionym przez dziewicę, ukłujesz palec lancetą, krwią tą narysuj ten znak:

Tak jak znak wskazuje, orator powinien być skierowany w stronę południa tworząc ten znak pomijając w jego tworzeniu, nazwy kierunków świata. Następnie pod tym znakiem trzeba napisać jego inwokację:

HELOY + TAU + VARAF + PANTHEON + HOMINORCUM + ELEMIATH + SERUGEATH + AGLA + ON + TETRAGRAMMATON + CASILY

Następnie w miejscu gdzie jest A w znaku Scirlin, napisz pierwszą literę Twojego Imienia a w miejscu gdzie jest D pierwszą literę nazwiska. Znak Scirlin jest bardzo potężnym znakiem jest też niezbędny jeżeli pragniesz pracować z duchami z Grimorium Verum i potrafi nadać moc panowania nad innymi duchami. Ta inwokacja powoduje natychmiastowe pojawienie się ducha. Można potraktować go jak swoistego klucznika do świata podziemia bez którego nasze trudy pójdą na marne.

Pod nim umieść znak ducha, którego pragniesz przywołać i spal zapach by go udobruchać, wtedy napisz inwokację ducha, którego pragniesz przywołać, gdy to robisz powiedz:

Ja palę to olibanum w imię i w honorze ( imię ducha ).

Inwokacja Lucyfera

Lucifer, Guyar, Chameron, Aliseon, Mandousin, Premy, Grier, Naydrus, Esmony, Eperinesont, Estiof, Dumos0n, Danochar, Casmiel, Hayras, Fabelleronthou, Sodirno, Peaham, Przybądź Lucyferze + Amen +

Inwokacja Belzebutha

Belzebuth, Lucifer, Madilon, Solymo, Saroy, Theu, Ameclo, Sagrael. Praredun, Adricanorum, Martino, Timo, Cameron, Phorsy, Metosite, Prumosy, Dumaso, Elivisa, Alphrois, Fubentroty, Przybądź Belzebuth + Amen +

Inwokacja Astarotha

Astaroth, Ador, Cameso, Valuerituf, Mareso, Lodir, Cadomir, Aluiel, Calniso, Tely, Plorim, Viordy, Cureviorbas, Cameron, Vesturiel, Vulnavij, Benez meus Calmiron, Noard, Nisa Chenibranbo Calevodium, Brazo Tabrasol, Przybądź Astaroth! + Amen +

Po wypowiedzeniu inwokacji siedmiokrotnie duch pojawi się przed tobą i wykona twoje polecenia. Możesz pozwolić mu odejść wypowiadając te słowa:

Zezwolenie na odejście

Ite in pace ad loca vestra et pax sit inter vos redituri ad mecum vos invocavero, in nomine Patris + et Filii + et Spiritus Sancti + Amen. 

[„Odejdź w pokoju, tam gdzie jest Twoje miejsce, niechaj między nami będzie pokój, bądź jednak gotów stawić się, kiedy zostaniesz wezwany, w imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego + Amen.”]

Inwokacja dla Duchów Podwładnych

Osurmy + Delmusan + Atalsloym + Charusihoa + Melany + Liamintho + Colehon + Paron Madoin + Merloy + Bulerator + Domnedo Hone + Peloym + Ibasil + Meon + Alymdrictels Person + Crisolsay + Lemon Sessle Nidar Horiel Peunt + Halmon + Asophiel + Ilnostreon + Baniel + Vermias + Svevor + Noelma + Dorsamot + Lhavala + Omor + Framgam + Beldor + Dramgin + Przybądź, [imię ducha]. 

Inwokacja Duchów Najniższych

Zaklinam Cię, IMIĘ, poprzez imię Boga Żywego, Stwórcy wszechrzeczy, abyś pojawił się w ludzkiej postaci, zachowując się stosownie i posłusznie, bez hałasów i jakiejkolwiek [względem mnie] niewygody, abyś odpowiadał prawdziwie na wszelkie moje pytania. Zaklinam Cię poprzez moc Świętych Imion Adonay, El, Elohim!

Odesłanie Duchów Najniższych

Odejdź w pokoju IMIĘ, tam gdzie jest Twoje miejsce, niechaj między nami będzie pokój, bądź jednak gotów stawić się, kiedy zostaniesz wezwany, w imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego + Amen.

[title style=”center” text=”rytuał”]

Kiedy tworzysz swój krąg, przed wejściem w niego okadź go zapachem z piżma, ambry, agary i olibanum. Gdy wszystko jest gotowe wejdź do kręgu i przygotuj kadzielnice rozpalając w niej węgle. Będąc w kręgu obrysuj go czarnym nożem. Należy umieścić pentakle Salomona w czterech rogach kręgu, każdy powinien znajdować się w jednej części kierunku świata. Sam krąg może być stały, wyryty w podłodze, narysowany na lnie lub bawełnie tuszem do sztuki, lub narysowany konsekrowaną kredą.

Pentakl Salomona

Magiczny Krąg

Następnie unieś różdżki sztuki, jedną po drugiej i wyrecytuj Psalm 51:

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego!
Uznaję bowiem moją nieprawość,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku
i prawym w swoim osądzie.
Oto zrodzony jestem w przewinieniu
i w grzechu poczęła mnie matka.
Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajników mądrości.
Pokrop mnie hyzopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, bym usłyszał radość i wesele:
niech się radują kości, któreś skruszył!
Odwróć oblicze swe od moich grzechów
i wymaż wszystkie moje przewinienia!
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego!
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ochoczym!
Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich
i nawrócą się do Ciebie grzesznicy.
Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco:
niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość!
Otwórz moje wargi, Panie,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ty się bowiem nie radujesz ofiarą
i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał.
Moją ofiarą, Boże, duch skruszony,
nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.
Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci:
odbuduj mury Jeruzalem!
Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia,
wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.

Następnie okadź krąg kwiatem muszkatołowca i pokrop wodą, której przygotowanie opisano w Części Pierwszej, i wypowiedz:

W imię nieśmiertelnego Boga skrapiam ten Krąg, oczyszczam ze wszelkiego głupstwa i oszustwa, tak by był bielszy od śniegu, w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Aniołowie Boga bądźcie pomocni i niech nasza praca będzie wykonana przez was. ZALAY, SALMAY, DALMAY, ANGRECTON, LEDRION, AMISOR, EUCHEY, OR! Wspaniali Aniołowie i Ty o Adonaj, przybądźcie i dajcie temu cnotę, tak aby ta istota mogła uzyskać kształt by przez to niech nasza praca będzie dokonana. W Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. [Wyrecytuj Psalmy: 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143.]

Nie zezwoli to duchom na wkroczenie do kręgu. Podczas przywoływania, musisz trzymać dziewiczy pergamin z inwokacją w swojej lewej ręce, a w prawej różdżkę z czarnego bzu. Kiedy powtórzysz zaklęcie przywołania siedmiokrotnie, umieść kadzidło w kadzielnicy i powiedz:

Palę to [imię ducha, którego przywołujesz], w imieniu i honorze [imię ducha, którego przywołujesz]. 

Gdy przybędzie, pokaż mu charaktery, które trzymasz w ręce i zaklnij go, by był ci posłuszny i przybył kiedykolwiek zechcesz. Wtedy poproś o to czego pragniesz i wyrecytuj zaklęcie zwalniające ducha.

W tym miejscu kończy się Praktyka Grimorium Verum.