Głębia Istnienia – Notatki o Kabale

Publikacja ta jest tłumaczeniem notatek jakie swego czasu Collin Low udostępnił w sieci. Notatki te skupiają się nad zgłębieniem zagadnień Drzewa Życia oraz Kabały z użyciem prostego języka, który z pewnością jest zrozumiały dla wszystkich czytelników. Tym krótkim wstępem zapraszam do zapoznania się z dotychczas przetłumaczonymi fragmentami “A Depth o Beginning – Notes on Kabbalah” Collina Low’a.

1. Przedmowa
2. Wprowadzenie
3. Drzewo Życia
4. Kolumny i Błyskawica
5. Korespondencje Sefirot

6. Sefiroty

Ten rozdział zawiera szczegółową analizę każdej z 10 sefirot i zbiera razem informacje rozsiane w poprzednich rozdziałach.

7 Litery i Ścieżki

Zgodnie z Sefer Jecira istnieją trzydzieści dwie ścieżki mądrości: są nimi dziesięć sefirot i dwadzieścia dwie ścieżki. Dwadzieścia dwie ścieżki łączą Drzewo Życia w symetryczna siatkę lub sieć (taką jak internetową). Dość naturalne i intuicyjne jest patrzenie na sefirot jako „miejsca”, a na ścieżki jako na „połączenia” czy też „przejścia” pomiędzy tymi miejscami, tak jakby Drzewo było podobną do stacji kosmicznej strukturą dziesięciu pokoi i dwudziestu dwóch korytarzy.

Kwestią otwartą jest czy takie poczucie jest trafne. Ścieżki te równie dobrze mogą oznaczać związki i symetrie pomiędzy sefirot, w taki sam sposób jak linie narysowane między ludźmi mogą być użyte do oznaczenia małżeństwa czy partnerów seksualnych, podobnych dat urodzin, znaków astrologicznych, upodobań dotyczących jedzenia, miast rodzinnych, czy którejkolwiek z ogromnej liczby ewentualnych związków między osobami. Za możliwym potwierdzeniem tego poglądu stoją interpretacje struktury Drzewa podkreślające zgrupowania trzech sefirot, zazwyczaj nazywanych „triadami”, oraz poglądy dotyczące Drzewa w szerszej skali takie jak Trzy kolumny oraz dwie Twarze, sugerujące również, że interpretacja „ścieżek jako korytarzy” to wcale nie wszystko.

W tomie poświęconym ścieżkom [25] Gareth Knight przyjmuje intuicyjne spojrzenie, że „podczas gdy Sefira opowiada się za stanem obiektywnym, to Ścieżka jest subiektywnym doświadczeniem, które przenosi świadomość z jednej Sefiry czy stanu do innej”. Dion Fortune [12] interpretuje ścieżkę jako „zrównoważenie dwóch Sefirot przez nią łączonych”. Halevi [17] przybiera pogląd, że Drzewo jest strukturą opartą na proporcji, impuls dysproporcji powoduje zmiany rozprzestrzeniające się po Drzewie, a ścieżki opisują w jaki sposób te dysproporcje rozprzestrzeniają i równoważą się nawiązując do procesu tezy i antytezy, i syntezy. W swoim komentarzu do Sefer Jecira, Kaplan [24] komentuje, że wcześni Kabaliści postrzegali trzydzieści dwie ścieżki jako różne stany świadomości. Wszystkie te poglądy na naturę ścieżek zawierają przydatne spostrzeżenia.

Trudno omawiać dwadzieścia dwie ścieżki bez omawiania Sefer Jecira, dlatego iż pochodzą one z kilku zagadkowych rozdziałów Jeciry od których zaczerpnięta jest większość materiału związanego ze ścieżkami:

Dziesięć Sefirot z Nicości
I 22 Podstawowe Litery:
Trzy Matki;
Siedem Podwójnych;
I Dwanaście Uproszczonych.

To właśnie Jecira, ustanowiła dwudziestu dwóm ścieżkom,  dwadzieścia dwie litery hebrajskiego alfabetu, to właśnie Jecira zgrupowała litery w trzy, siedem i dwanaście (jak ścieżki na Drzewie), i to właśnie Jecira ustanowiła wielką ilość powiązań tradycyjnie związanych ze ścieżkami. Pierwotnym związkiem każdej ścieżki na Drzewie jest litera z hebrajskiego alfabetu, a za powiązaniami podanymi w Jecirze podąża zastęp dalszych powiązań. Z tego powodu studiowanie tradycyjnych powiązań dla ścieżek rozpoczyna się od hebrajskiego alfabetu.

8. Tarot i Drzewo
9. Cztery Światy
10. Wielkie Dzieło
11. Klify
12. Praktyczna Kabała

13. Podsumowanie

Bibliografia
 1. Bardon, Franz, Initiation Into Hermetics, Dieter Ruggeberg, 1971
 2. Barrett, Francis, The Magus, Citadel 1967
 3. Bischoff, Dr. Erich, The Kabbala, Weiser 1985
 4. Carroll, Peter J., Liber Null & Psychonaut, Samuel Weiser, 1987
 5. Castenada, Carlos, The Fire from Within, Black Swan, 1985
 6. Clough, N. R., How to Make and Use Magic Mirrors, Aquarian 1977
 7. Crowley, Aleister, The Confessions of Aleister Crowley, Bantam 1970
 8. Crowley, A, 777, niejasny przedruk.
 9. Dennet, Daniel C, Consciousness Explained, Penguin 1991
 10. Epstein, Perle, Kabbalah, Shambhala 1978
 11. Fortune, Dion, Moon Magic, Star Books, 1976
 12. Fortune, Dion, The Mystical Qabalah, Ernest Benn Ltd. 1979
 13. Fortune, Dion, The Cosmic Doctrine, Aquarian 1976
 14. Frazer, J.G., The Golden Bough, A Study in Magic and Religion, Macmillan 1976
 15. Grant, Kenneth, Cults of the Shadow, Muller 1975
 16. Graves, Robert, & Patai, Raphael, Hebrew Myths, the Book of Genesis, Arena 1989
 17. Halevi ????
 18. Harner, Michael, The Way of the Shaman, Bantam 1982
 19. James, William, The Varieties of Religious Experience, Fontana 1974
 20. Jung, C.G, Aion: Researches into the Phenomenology of the Self, Routledge & Kegan Paul 1974
 21. Jung, C.G., Memories, Dreams, Reflections, Routledge & Kegan Paul 1963
 22. Jung, C.G., The Secret of the Golden Flower, Routledge & Kegan Paul, London 1972
 23. Kaplan, Aryeh, The Bahir Illumination, Weiser 1989
 24. Kaplan, Aryeh, Sepher Yetzirah, Weiser 1991
 25. Knight, Gareth, A Practical Guide to Qabalistic Symbolism, Vols 1 & 2, Helios 1972
 26. Levi, Eliphas, Transcendental Magic, Rider, 1969
 27. Lewin, Roger, Stone Age Psychedelia, New Scientist 8th. June 1991
 28. Mathers, S.L., The Book of the Sacred Magic of Abramelin the Mage, Dover 1975
 29. Mathers, S. L., The Kabbalah Unveiled, Routledge & Kegan Paul 1981
 30. Penrose, Roger, The Emperor’s New Mind, Oxford University Press 1989
 31. Plotinus, The Enneads, Penguin Books 1991
 32. Ponce, Charles, Kabbalah, Garnstone Press, 1974
 33. Powell A. E., The Astral Body, Theosophical Publishing House, 1927
 34. Powell A. E., The Etheric Double, Theosophical Publishing House, 1925
 35. Regardie, I., The Complete Golden Dawn System of Magic, Falcon Press 1984
 36. Ridley, Nicholas, My Style of Government: The Thatcher Years, Hutchinson 1991
 37. Sacks, Oliver, The Man Who Mistook his Wife for a Hat, Picador 1985
 38. Sarte, Jean-Paul, Being and Nothingness, Routledge & Kegan Paul 1989
 39. Scholem, Gershom G. Major Trends in Jewish Mysticism, Schoken Books 1974
 40. The Sunday Times, It’s the Image Men We Answer To, 6th. Jan 1991
 41. Waite, A.E., The Holy Kabbalah, Citadel
 42. Watts, Alan W., The Spirit of Zen, John Murray 1936
 43. Wittgenstein, Ludwig, Tractatus Logico-Philosophicus, Routledge & Kegan Paul, 1974

Wszyscy zainteresowani pobraniem pełnego tłumaczenia na swój dysk mogą to zrobić używając poniższego przycisku.

 
Głębia Początku - Notatki o Kabale