Głębia Istnienia – Notatki o Kabale

Publikacja ta jest tłumaczeniem notatek jakie swego czasu Collin Low udostępnił w sieci. Notatki te skupiają się nad zgłębieniem zagadnień Drzewa Życia oraz Kabały z użyciem prostego języka, który z pewnością jest zrozumiały dla wszystkich czytelników. Tym krótkim wstępem zapraszam do zapoznania się z dotychczas przetłumaczonymi fragmentami “A Depth o Beginning – Notes on Kabbalah” Collina Low’a.

1. Przedmowa
2. Wprowadzenie
3. Drzewo Życia
4. Kolumny i Błyskawica
5. Korespondencje Sefirot

6. Sefiroty

Ten rozdział zawiera szczegółową analizę każdej z 10 sefirot i zbiera razem informacje rozsiane w poprzednich rozdziałach.

7 Litery i Ścieżki

Zgodnie z Sefer Jecira istnieją trzydzieści dwie ścieżki mądrości: są nimi dziesięć sefirot i dwadzieścia dwie ścieżki. Dwadzieścia dwie ścieżki łączą Drzewo Życia w symetryczna siatkę lub sieć (taką jak internetową). Dość naturalne i intuicyjne jest patrzenie na sefirot jako „miejsca”, a na ścieżki jako na „połączenia” czy też „przejścia” pomiędzy tymi miejscami, tak jakby Drzewo było podobną do stacji kosmicznej strukturą dziesięciu pokoi i dwudziestu dwóch korytarzy.

Kwestią otwartą jest czy takie poczucie jest trafne. Ścieżki te równie dobrze mogą oznaczać związki i symetrie pomiędzy sefirot, w taki sam sposób jak linie narysowane między ludźmi mogą być użyte do oznaczenia małżeństwa czy partnerów seksualnych, podobnych dat urodzin, znaków astrologicznych, upodobań dotyczących jedzenia, miast rodzinnych, czy którejkolwiek z ogromnej liczby ewentualnych związków między osobami. Za możliwym potwierdzeniem tego poglądu stoją interpretacje struktury Drzewa podkreślające zgrupowania trzech sefirot, zazwyczaj nazywanych „triadami”, oraz poglądy dotyczące Drzewa w szerszej skali takie jak Trzy kolumny oraz dwie Twarze, sugerujące również, że interpretacja „ścieżek jako korytarzy” to wcale nie wszystko.

W tomie poświęconym ścieżkom [25] Gareth Knight przyjmuje intuicyjne spojrzenie, że „podczas gdy Sefira opowiada się za stanem obiektywnym, to Ścieżka jest subiektywnym doświadczeniem, które przenosi świadomość z jednej Sefiry czy stanu do innej”. Dion Fortune [12] interpretuje ścieżkę jako „zrównoważenie dwóch Sefirot przez nią łączonych”. Halevi [17] przybiera pogląd, że Drzewo jest strukturą opartą na proporcji, impuls dysproporcji powoduje zmiany rozprzestrzeniające się po Drzewie, a ścieżki opisują w jaki sposób te dysproporcje rozprzestrzeniają i równoważą się nawiązując do procesu tezy i antytezy, i syntezy. W swoim komentarzu do Sefer Jecira, Kaplan [24] komentuje, że wcześni Kabaliści postrzegali trzydzieści dwie ścieżki jako różne stany świadomości. Wszystkie te poglądy na naturę ścieżek zawierają przydatne spostrzeżenia.

Trudno omawiać dwadzieścia dwie ścieżki bez omawiania Sefer Jecira, dlatego iż pochodzą one z kilku zagadkowych rozdziałów Jeciry od których zaczerpnięta jest większość materiału związanego ze ścieżkami:

Dziesięć Sefirot z Nicości
I 22 Podstawowe Litery:
Trzy Matki;
Siedem Podwójnych;
I Dwanaście Uproszczonych.

To właśnie Jecira, ustanowiła dwudziestu dwóm ścieżkom,  dwadzieścia dwie litery hebrajskiego alfabetu, to właśnie Jecira zgrupowała litery w trzy, siedem i dwanaście (jak ścieżki na Drzewie), i to właśnie Jecira ustanowiła wielką ilość powiązań tradycyjnie związanych ze ścieżkami. Pierwotnym związkiem każdej ścieżki na Drzewie jest litera z hebrajskiego alfabetu, a za powiązaniami podanymi w Jecirze podąża zastęp dalszych powiązań. Z tego powodu studiowanie tradycyjnych powiązań dla ścieżek rozpoczyna się od hebrajskiego alfabetu.

8. Tarot i Drzewo
9. Cztery Światy
10. Wielkie Dzieło
11. Klify
12. Praktyczna Kabała

  • Inicjacja
  • Rytuał
  • Główne Kroki Rytuału
  • Sefiroty w rytuałach
  • Sugestie dla rytuału Malkut
  • Inne Praktyczne Działania

13. Podsumowanie
14. Bibliografia