4 strony świata – Wstęp

“In malis spiritibus praesunt … Quatuor reges potentissimi iuxta quatuor partes mundi, quorum nomina appellantur Urieus, rex Orientis, Amaymon, rex Meridiei, Paymon, rex Occidentis, Egyn, rex Septentrionis; quos ebreorum doctores forte rectius vocant Samael, Azael, Mahazael; sub quibus plures alii dominantur principes legionum et presides”.

Istotnym punktem każdej operacji magicznej jest inwokacja (i świadomość ) czterech stron świata. Według Agryppy czterej “książęta duchów, na czterech stronach świata” to (Oriens, Egyn, Paymon i Amaymon) są odrębnymi bytami, odróżniającymi się od czterech książąt-diabłów, (Sammael, Azazel, Azael i Mahazael). Wzywanie czterech królów wydaje się być brakującym elementem wielu współczesnych praktyk ale ilości pomijanych elementów możemy się jedynie domyślać.

Johann Weyer królom przypisuje imiona Amaymon, Ziminiar, Corson, Goap, podobne imiona podaje Reginald Scot. Jeżeli weźmiemy pod uwagę stare grimuary pojawiają się kolejne różnice. Abramelin podaje Oriens, Amaymon, Paymon, Ariton. Lemegeton cytuje w tym momencie Weyera/Scora. Księga Honoriusa i Księgi Mojżesza podają wersję Agrypy z małą wariacją Oriensa-Maymona w Honoriuszu.

Księgi Cypriana i Oberon w tym wypadku pozostają zgodne powołując się na najstarszą znaną wersję duchów.

“O Oriens, splendor lucis aeternae, et sol justitiae:Veni, et illumina sedentis in tenebris, et umbra mortis”.

Oriens (Uriens), Amaymon (Maymon,Mimoun,Mammon), Paymon (Paimon) i Egyn (Egin)

Do końca nie wiadomo dlaczego ich rola z czasem została zmniejszona, prawdopodobnie spowodowane to jest dość silnie działającym chrześcijaństwem co miało potem wpływ chodźby na licencje na odejście ( Ite in pace ad loca vestra et pax sit inter vos redituri ad mecum vos invocavero, in nomine Patris +et Filii + et Spiritus Sancti + Amen ).

Kolejnym powodem którego możemy się częściowo domyślać jest sprawa Samuela Liddella MacGregora Mathersa który podczas tłumaczenia jednej z wersji klucza Solomona z premedytacją pominął wiele fragmentów książki uważając, że dzięki temu dzieło nie będzie “działało”. W tym miejscu należy pamiętać, że wielu skrybów nie znało języka w którym dzieło zostało napisane co niestety wpłynęło na jakość odwzorowywania znaków magicznych czy imion.

Istnieją jednak zachowane do dzisiaj modlitwy które wstępnie przywołują owych czterech królów świata, a ich autorytarna funkcja w ceremonii magicznej nie powinna być bagatelizowana.

Jak podaje Stephen Skinner “ do czterech Królów stron świata nie należy podchodzić tak jakbyśmy przywoływali Archanioły. Zaczynamy sztukę od przywoływania istot niższych pnąc się do góry a w specjalnych przypadkach używamy imienia odpowiedniego dla ducha Króla. Dopiero gdy uwiążesz parę niższych duchów możesz rozpocząć rozmyślanie nad przywołaniem Króla. Samego imienia Króla możesz używać przed jego przywołaniem, posiada funkcję autorytarną ( i taka też jest jego rola ) “.

Na koniec tradycyjne modlitwy wykorzystywane do początkowego przywołania Króla danego kierunku świata:

“O Wschodni Oriens, wybitny królu, najjaśniejszy królu, który panuje

i włada w regionach Wschodnich, którego królestwo rozpoczęło się

wraz z początkiem świata i będzie trwać aż do końca wieków.”

” O Zachodni Paymon, potężny królu, który rządzisz Zachodnią częścią nieba.”

“O Północny Egyn, silny królu, którego królestwo i imperium

rozciąga się do lodowatych regionów na Północy.”

“O Południowy Amaymon królu najbardziej szlachetny, który posiada władzę nad południem.”