Liber Falxifer I – Konsekracja Figury SLM

Zanim będzie można używać głównej figury jako bramy do mocy Pana Śmierci, należy przeprowadzić jej konsekrację, pobłogosławienie i naładowanie. Wierzy się, że są to czynności, które sprawiają, że statua nadaje się do zamieszkania przez małą część Pana Śmierci. Jak się można domyśleć przebieg tych czynności wygląda nieco inaczej zarówno w zamkniętym jak i otwartym kulcie.

Wyznawcy kultu Abierto są często pod silnym wpływem katolicyzmu i stale przypisują boskie i magiczne moce kościołowi i jego kapłanom. Przez ten fakt, bez błogosławieństwa ze strony tamtejszego kościoła żadna magia ani żadne cuda nie mają prawa zadziałać. Stąd też wierzy się, że aby napełnić główną figurę reprezentującą Pana Dobrej Śmierci w kulcie Abierto, należy zabrać ją do siedmiu kościołów, gdzie zostanie pobłogosławiona przez siedem różnych kapłanów w ciągu siedmiu następujących po sobie piątków. Ale jako, że kościół sprzeciwia się i odrzuca kult Pana Śmierci, podobnie jak inne formy bałwochwalstwa i czarownictwa, łatwiej jest powiedzieć, niż zrobić.

Ten problem rozwiązuje się zazwyczaj poprzez oszukanie kapłana. Jednym ze sposobów jest ukrycie statuy w koszyku wypełnionym kwiatami i wizerunkami świętych kościoła, których błogosławienie kościół aprobuje. Gdy ten proces powtórzy się z siedmioma księżmi uznaje się, że statua jest gotowa do wystawienia jej na ołtarzu.

W kulcie zamkniętym wyżej opisany sposób konsekracji uznaje się za nieskuteczny i irracjonalny. Jako, że kult Senora la Muerte jest rozumiany jako ezoteryczny pogański kult, nie ma zbyt wiele sensu w tym, by nakłaniać do błogosławieństwa swojej figury jakichś przeciwnych pogańskim kultom, nieświadomych i pozbawionych mocy kapłanów.

Tak naprawdę, uważa się, że figura powinna być konsekrowana przez jej właściciela lub przez osobę będącą członkiem kultu. Dla członków kultu, konsekracja głównej figury jest pierwszym inicjacyjnym krokiem w tajemnice kultu i paktem pomiędzy przywoływanym Panem Kosy a wiernym.

Metody używane w różnych liniach kultu zamkniętego mogą się różnić w szczegółach jednak główny rytuał pozostaje taki sam. Dokonuje się zazwyczaj magicznej kąpieli, która wysysa niepożądane energie, oczyszcza i konsekruje napełniając mocą pustą ikonę tak by mogła zawrzeć w sobie duchową esencję do której reprezentacji została stworzona.

W innej części artykułu zostanie opisane jak należy konsekrować tą figurę w sposób przybliżony do tego, jak robią to rdzenni wyznawcy Argentyńskiego kultu Privado.