Hermetyzm

KONCEPCJE KOSMOGONII I ANTROPOGENEZY W „POIMANDRESIE” HERMESA TRISMEGISTOSA

KONCEPCJE KOSMOGONII I ANTROPOGENEZY W „POIMANDRESIE” HERMESA TRISMEGISTOSA Carduelis Hermetyzm jest gnostycką tradycją religijno-filozoficzną zapoczątkowaną w Aleksandrii, najprawdopodobniej między II a III wiekiem naszej ery. Na ten okres datuje się powstanie najstarszego zbioru tekstów greckojęzycznych, których autorstwo przypisywano Hermesowi Trzykroć Wielkiemu. Zbiór ten, nazywany Corpus Hermeticum, wraz z późniejszymi dziełami, takimi jak Tabula Smaragdina, łaciński traktat Do Asklepiosa (włączony do …

Czytaj...

Komentarz do Tablicy Szmaragdowej Rawna Clarka

Prolog Szmaragdowa Tablica (SzT) Hermesa jest podstawą zachodniej myśli i praktyki alchemicznej, jakie znamy dzisiaj. Alchemia jest generalnie praktycznym zastosowaniem filozofii hermetycznej, w przeciwieństwie do powszechnego postrzegania jej jedynie za żądzę złota. W moim komentarzu będę badał SzT jako określenie hermetycznej i alchemicznej filozofii. Dokładne pochodzenie SzT jest owiane tajemnicą. Opinie wielce się różnią, od naukowej teorii, że pochodzi ona z wczesnego okresu alchemii arabskiej, do spekulacyjnej …

Czytaj...

Powered by themekiller.com