Archiwum Hermetyczne powstało jako ukłon w stronę pracy jaką włożył autor strony FranzBardon.pl w prezentowanie dobytku hermetycznego zapoczątkowanego przez Franza Bardona. Wbrew woli autora strony, nie możemy pozwolić by tak wiele wartościowych źródeł inspiracji, wiedzy i zrozumienia miało zaginąć w mrokach dziejów. W tym celu niezależnie od konsekwencji postanowiliśmy odtworzyć stronę FranzBardon.pl w taki sposób w jaki jest to możliwe, aby jak najmniej wiedzy przepadło.

Wstęp

Książki

W niniejszym dziale przedstawione sa pełnowymiarowe dzieła z zakresu hermetyzmu i systemu magicznego Bardona.

Obecnie dostępne są tutaj:

 • Kybalion stanowi doskonałe przedstawienie filozofii hermetycznej i prawdziwej natury Wszechświata. Opierając się na ciekawych przykłądach przedstawia zawiłości i prostotę egzystencji.
 • Wtajemniczenie do Hermetyzmu jest pierwszą i podstawową książką całego systemu magii hermetycznej stworzonego przez Franza Bardona. Ta jedna książka jest warta miliony innych.
 • Praktyka Magii Ewokacyjnej jest drugą książką systemu Bardona. Przedstawia ona zaawansowaną pracę z magią sfer i przywoływaniem istot. Praktyka tych treści przeznaczona jest dla osób, które rozpoczęły pracę z krokiem 9 „Wtajemniczenia”.
 • Klucz do Prawdziwej Kabały jest trzecią i ostatnią książką systemu Bardona. Zawarta jest w niej teoria i praktyka najwyższej nauki dostępnej człowiekowi – kabały. Praktyka tych treści przeznaczona jest dla osób, które rozpoczęły pracę z krokiem 9 „Wtajemniczenia”.
 • Pytania i odpowiedzi to ksiązka spisana przez uczniów Bardona. Zawiera przekrojową wiedzę na temat człowieka i wszechświata. Tematy, które są wspominane w jego podstawowych ksiązkach tutaj są rozszerzane, co daje jeszcze lepszą podstawę do medytacji nad nimi dla wspomagania swojego rozwoju.
 • Frabato przedstawia życie wtajemniczonego w postaci powieści okultystycznej. Książka oparta jest na elementach życia Bardona, chociaż nie należy jej traktować jako autobiografii.
 • Wspomnienia o Franzu Bardonie, pisane z perspektywy jego syna i ucznia, ukazują życie i osobistą stronę Wtajemniczonego. Dodatkowo, książka zawiera uwagi dotyczące prakytki Hermetyzmu spisane przez jednego z najbliższych uczniów Bardona.
 • Osiem świątyń jest projektem medytacyjnym do pracy z wyższymi sferami świadomości. Całość dotyczy pracy w sefirotycznych świątyniach, które po rozpoczęciu tej pracy są do naszej stałej dyspozycji.
 • Wykłady o WdH to NOWY komentarz napisany przez Rawna Clarka po dziesięciu latach pracy z ludźmi praktykującymi system hermetyczny Franza Bardona. Jest to zupełnie nowa jakość, która przedstawia jak bardzo prostolinijny i praktyczny jest cały system. Warto się z nim zapoznać, szczególnie, że duża część tej pracy dostępna jest za darmo.
 • Komentarz do WdH to praca napisana przez Rawna Clarka po 50 latach od wydania systemu Bardona. Rawn w przystępny i jasny sposób wyjaśnia współczesnemu czytelnikowi zawiłości ćwiczeń systemu magii hermetycznej.
 • Komentarz do PME stanowi kolejną część komentarza do systemu Franza Bardona. Tym razem Rawn przedstawia swoje uwagi dotyczące pracy z ewokacją istot planetarnych sfer.
 • Komentarz do KPK to ostatnia część komentarza do systemu Franza Bardona. Rawn Clark omawia w niej szczegóły dotyczące pracy z najwyższą nauką – kabałą.

Artykuły

Lekcje audio

rozmowy